Seurattu SDK 300/2021 saakka.

22.10.2015/1275

Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään isyyslain (11/2015) 60 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ilmoitus lapsen syntymästä

Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjän on ilmoitettava väestötietojärjestelmään talletettu tieto avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta viipymättä lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Jos äiti on kuollut tai hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa, rekisterinpitäjän on ilmoitettava syntymästä sen kunnan lastenvalvojalle, jossa lapsi asuu.

2 § (19.12.2019/1324)
Isyyden vahvistamista ja kumoamista koskevan päätöksen tiedoksianto

Sen lisäksi, mitä hallintolain (434/2003) 54 §:ssä säädetään viranomaisen tekemän päätöksen tiedoksiantovelvollisuudesta ja isyyslain (11/2015) 28 §:n 2 momentissa Digi- ja väestötietoviraston velvollisuudesta antaa isyyden vahvistamista koskeva päätös tiedoksi lastenvalvojalle, viraston on lähetettävä lastenvalvojalle jäljennös myös alaikäisen lapsen isyyden kumoamista koskevassa asiassa antamastaan päätöksestä.

3 §
Henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävät asiakirjat

Isyyslain 21 §:ssä tarkoitettuna henkilöllisyystodistuksena tai muuna tähän verrattavana, luotettavana asiakirjanäyttönä henkilöllisyydestä hyväksytään seuraavat voimassa olevat asiakirjat:

1) passi;

2) ulkomaalaislain (301/2004) 134 §:ssä tarkoitettu Suomen valtion viranomaisen myöntämä muukalaispassi;

3) ulkomaalaislain 135 §:ssä tarkoitettu Suomen valtion viranomaisen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja;

4) Euroopan talousalueen jäsenvaltion, San Marinon tai Sveitsin asianomaisen viranomaisen myöntämä henkilökortti;

5) Suomen valtion viranomaisen 1 päivän lokakuuta 1990 jälkeen myöntämä ajokortti.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2019/1324:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.