Seurattu SDK 272/2021 saakka.

15.4.2015/450

Oikeusministeriön asetus ryhmärakennuttamisasiakirjoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ryhmärakennuttamislain (190/2015) 23 §:n 1, 2 ja 4 momentin nojalla seuraavasti:

1 §
Ryhmärakennuttamisasiakirjat

Ryhmärakennuttamislain (190/2015) 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita ryhmärakennuttamisasiakirjoja ovat:

1) asuntoyhteisön kaupparekisteriote;

2) lainhuutotodistus, kiinteistön kauppa- tai muu saantokirja tai todistus vuokra- tai käyttöoikeuden kirjaamisesta sekä maa-alueen vuokrasopimus tai muu selvitys hallintaoikeudesta maa-alueeseen, jolle rakennukset rakennetaan tai jolla korjautettavat tai muutettavat rakennukset ovat;

3) rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote sekä tarvittaessa muu täydentävä selvitys kiinteistöön tai maapohjan vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kohdistuvista rasitteista ja rasituksista;

4) rakennuslupa ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 120 §:ssä tarkoitetut pääpiirustukset;

5) ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tehdyt urakka- ja muut hankintasopimukset;

6) ryhmärakennuttamislain 31 §:ssä tarkoitettuja vakuuksia koskevat vakuusasiakirjat;

7) konsulttisopimus;

8) ryhmärakennuttajakonsultin vastuuvakuutusta koskeva vakuutuskirja ja vakuutusehdot;

9) tiedot asuntoyhteisölle otettavien tai rakentamisvaiheen aikana yhteisön hyväksi tulevien muiden vakuutusten lajeista, vakuutuksenantajista ja vakuutussummista.

2 §
Ryhmärakennuttamisasiakirjojen alkuperäisyyttä koskevat vaatimukset

Edellä 1 §:n 6 kohdassa tarkoitetut vakuusasiakirjat on luovutettava ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäjälle alkuperäisinä. Muista ryhmärakennuttamisasiakirjoista voidaan ottaa säilytettäviksi oikeiksi todistetut jäljennökset. Ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäjällä on kuitenkin aina oikeus saada nähtävikseen alkuperäiset asiakirjat.

3 §
Eräiden ryhmärakennuttamisasiakirjojen luovuttaminen säilytettäväksi

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot saadaan luovuttaa säilytettäviksi vasta ryhmärakennuttamissopimuksen tekemisen jälkeen, kuitenkin heti, kun ne ovat ryhmärakennuttajakonsultin saatavissa.

4 §
Velvollisuus ilmoittaa muutoksista

Ryhmärakennuttajakonsultin on ilmoitettava ryhmärakennuttamisasiakirjaa tai siitä ilmenevää seikkaa koskevasta muutoksesta ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäjälle kirjallisesti viipymättä, kun muutos on tullut konsultin tietoon. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske muutoksia, joilla on vain vähäinen merkitys hankkeen toteuttamisen kannalta.

Ilmoituksessa on yksilöitävä, mitä ryhmärakennuttamisasiakirjaa ja mitä seikkaa muutos koskee. Ryhmärakennuttajakonsultin on huolehdittava siitä, että säilytettävänä oleva asiakirja muutetaan muutosta vastaavasti tai että uusi asiakirja toimitetaan säilyttäjälle heti, kun se on konsultin saatavissa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.