Seurattu SDK 940/2023 saakka.

26.3.2015/337

Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 9 a §:n 2 momentin nojalla:

1 § (21.12.2016/1381)

Sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 9 a §:n 1 momentin mukainen poikkeava lääkekohtainen omavastuu voidaan periä tilanteissa, joissa on kysymys:

1) klotsapiinia sisältävien lääkkeiden, peritoneaalidialyysiliuosten tai lääkkeellisen hapen korvaamisesta taikka sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka on toimitettava useassa erässä lääkevalmisteen säilyvyyden tai muiden farmaseuttisten ominaisuuksien vuoksi taikka sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentin mukaisesti hinnan vuoksi;

2) annosjaellun lääkkeen korvaamisesta, kun

a) vakuutetun lääkitys on tarkistettu tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi;

b) annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua;

c) lääkäri on tehnyt annosjakeluun siirtymisestä merkinnän lääkemääräykseen;

d) annosjaeltaviksi lääkkeiksi valitaan yksikköhinnoiltaan edullisia lääkkeitä ja ne toimitetaan kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa lääke-erissä, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin; tai

3) sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka lääkkeenmäärääjä on harkintansa mukaan hoidollisesta syystä määrännyt toimitettavaksi useassa erässä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2016/1381:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.