Seurattu SDK 761/2022 saakka.

12.12.2014/1144

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 10.6.2019/747, joka on voimassa 1.7.2019 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin nojalla ja eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 2 momentin 3 kohta on laissa 1122/2006 ja 3 momentti laissa 85/1999:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

2 §
Työntekijän eläkelain mukaisen eläkevastuun laskeminen

Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:ssä tarkoitettu työntekijän eläkelain mukainen eläkevastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Eläkevastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2013 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2014 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (567/2007).

A:lla 263/2019 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.4.2019.

A:lla 790/2018 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.10.2018.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.3.2015/221:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

10.6.2015/705:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

16.9.2015/1133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

10.12.2015/1477:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2014 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

10.3.2016/167:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

13.6.2016/445:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

20.12.2016/1422:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 1 kohtaa 1 ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 8 sovelletaan eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

9.3.2017/163:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

6.6.2017/343:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

13.9.2017/641:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

8.12.2017/854:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 1 kohtaa 7 ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

1.3.2018/159:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

6.6.2018/436:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

7.9.2018/790:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

4.12.2018/1141:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

26.2.2019/263:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.