Seurattu SDK 761/2022 saakka.

12.12.2014/1143

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 10.6.2019/748, joka on voimassa 1.7.2019 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 179 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkekassan työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

2 §
Yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten laskettavat suureet

Eläkekassan työntekijän eläkelain 179 §:n mukaista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2013 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2014 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten (1249/2007).

A:lla 264/2019 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.4.2019.

A:lla 791/2018 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.10.2018.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.3.2015/222:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

10.6.2015/706:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

16.9.2015/1134:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

10.12.2015/1478:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2014 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

10.3.2016/168:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

13.6.2016/446:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

20.12.2016/1423:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 1 kohtaa 1 ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

9.3.2017/164:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

6.6.2017/344:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

13.9.2017/642:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

8.12.2017/855:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

1.3.2018/160:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

6.6.2018/437:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

7.9.2018/791:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

4.12.2018/1142:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

26.2.2019/264:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.