Seurattu SDK 300/2021 saakka.

17.1.2013/27

Valtioneuvoston asetus kliinisten ravintovalmisteiden kustannusten korvaamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 622/2012:

1 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 65 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 9 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) Pienten lasten lehmänmaitoallergia;

2) Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille;

3) Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt;

4) Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat.

2 § (17.12.2015/1537)

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 40 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt;

2) lasten vaikeat aliravitsemustilat.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä maaliskuuta 2009 annettu valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia (197/2009).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.2015/1537:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.