Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ajantasainen lainsäädäntö: 2013

30.12.2013/1317
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
30.12.2013/1308
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä
30.12.2013/1295
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
30.12.2013/1287
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
30.12.2013/1233
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
30.12.2013/1226
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
30.12.2013/1201
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta
30.12.2013/1192
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista
30.12.2013/1164
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta
20.12.2013/1140
Laki koulutuksen korvaamisesta
19.12.2013/1104
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista
20.12.2013/1087
Laki metsätuhojen torjunnasta
19.12.2013/1080
Valtioneuvoston asetus poliisista
19.12.2013/1077
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
19.12.2013/1076
Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta
20.12.2013/1068
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
19.12.2013/1056
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä
20.12.2013/1048
Laki säätiön valvontamaksusta
13.12.2013/960
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta
13.12.2013/958
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
13.12.2013/957
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta
13.12.2013/953
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
13.12.2013/897
Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta
13.12.2013/889
Laki Kansallisgalleriasta
13.12.2013/870
Laki Energiavirastosta
26.11.2013/840
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014
8.11.2013/781
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta
8.11.2013/764
Laki orpoteosten käyttämisestä
17.10.2013/713
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
10.10.2013/708
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
26.9.2013/695
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2013
30.8.2013/658
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa
23.8.2013/629
Laki valvotusta koevapaudesta
23.8.2013/622
Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
21.8.2013/619
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista
9.8.2013/599
Kemikaalilaki
9.8.2013/590
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta
9.8.2013/588
Sähkömarkkinalaki
9.8.2013/578
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta
18.7.2013/564
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
28.6.2013/497
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
28.6.2013/492
Laki kosmeettisista valmisteista
28.6.2013/490
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista
19.6.2013/452
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
14.6.2013/423
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
14.6.2013/421
Osuuskuntalaki
14.6.2013/414
Laki puutavaran mittauksesta
7.6.2013/401
Laki Koloveden kansallispuistosta
7.6.2013/393
Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista
7.6.2013/387
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
17.5.2013/349
Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä
2.5.2013/331
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
3.5.2013/325
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi
18.4.2013/293
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta
14.3.2013/190
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
15.3.2013/185
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
14.2.2013/151
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta
31.1.2013/100
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
13.12.2012/53 v. 2013
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013–2022
18.1.2013/50
Laki rakennuksen energiatodistuksesta
18.1.2013/30
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista
17.1.2013/27
Valtioneuvoston asetus kliinisten ravintovalmisteiden kustannusten korvaamisesta
17.1.2013/25
Valtioneuvoston asetus vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkehoidon kustannusten korvaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.