Ajantasainen lainsäädäntö: 2011

29.12.2011/1563
Laki kasvinsuojeluaineista
29.12.2011/1554
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
29.12.2011/1552
Valmiuslaki
29.12.2011/1539
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
29.12.2011/1531
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
29.12.2011/1514
Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki
29.12.2011/1509
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa
29.12.2011/1503
Laivavarustelaki
22.12.2011/1464
Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012
22.12.2011/1413
Laki maa- ja elintarviketalouden, maaseudun sekä saariston tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta
22.12.2011/1406
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista
22.12.2011/1405
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista
22.12.2011/1403
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta
20.12.2011/1367
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
14.12.2011/1351
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä
13.12.2011/1336
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
15.12.2011/1323
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista
15.12.2011/1308
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2012
16.12.2011/1297
Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
15.12.2011/1282
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
8.12.2011/1258
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista
9.12.2011/1231
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
8.12.2011/1223
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituksesta
1.12.2011/1197
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
16.11.2011/1191
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
25.11.2011/1170
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
25.11.2011/1169
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
18.11.2011/1162
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
18.11.2011/1154
Laki lelujen turvallisuudesta
18.11.2011/1152
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
27.10.2011/1102
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
18.10.2011/1089
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
20.10.2011/1084
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta
20.10.2011/1080
Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta
22.9.2011/1043
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta
1.9.2011/1012
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta
26.8.2011/987
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
26.8.2011/986
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
25.8.2011/980
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä
12.8.2011/956
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta
12.8.2011/948
Kilpailulaki
22.7.2011/922
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
22.7.2011/920
Kuluttajaturvallisuuslaki
22.7.2011/872
Poliisilaki
22.7.2011/806
Pakkokeinolaki
22.7.2011/805
Esitutkintalaki
1.7.2011/792
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
30.6.2011/778
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
17.6.2011/756
Merityösopimuslaki
17.6.2011/746
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta
17.6.2011/727
Laki pysäköinninvalvonnasta
17.6.2011/715
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
17.6.2011/710
Kuvaohjelmalaki
17.6.2011/707
Mittauslaitelaki
17.6.2011/697
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä
17.6.2011/646
Jätelaki
16.6.2011/644
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
10.6.2011/621
Kaivoslaki
27.5.2011/587
Vesilaki
1.6.2011/586
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
13.5.2011/585
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
20.5.2011/526
Laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta
20.5.2011/525
Turvallisuustutkintalaki
19.5.2011/516
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta
5.5.2011/423
Valtioneuvoston asetus ajokorteista
6.5.2011/419
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
6.5.2011/418
Laki Suomen metsäkeskuksesta
29.4.2011/415
Postilaki
5.5.2011/408
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista
5.5.2011/407
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
6.4.2011/401
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
29.4.2011/394
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
29.4.2011/386
Ajokorttilaki
29.4.2011/379
Pelastuslaki
15.4.2011/354
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
6.4.2011/338
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
8.4.2011/330
Laki valvontarangaistuksesta
8.4.2011/326
Laki Selkämeren kansallispuistosta
8.4.2011/325
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta
8.4.2011/311
Päästökauppalaki
8.4.2011/305
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014
28.3.2011/291
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tietolomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta
22.3.2011/252
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
10.3.2011/217
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
11.3.2011/210
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista
4.3.2011/189
Laki talousneuvostosta
17.2.2011/177
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista
24.2.2011/171
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta
24.2.2011/169
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
11.2.2011/167
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta
18.2.2011/158
Riistahallintolaki
11.2.2011/121
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
11.2.2011/117
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
3.2.2011/89
Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä
3.2.2011/88
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista
4.2.2011/86
Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
26.1.2011/72
Ympäristöministeriön työjärjestys
12.1.2011/33
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
14.1.2011/26
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
13.1.2011/5
Valtioneuvoston asetus ehdollisen vankeuden valvonnasta
13.1.2011/4
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.