Seurattu SDK 761/2022 saakka.

2.9.2010/790

Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 749/2010, seuraavasti:

1 §

Osamaksusopimus on otsikoitava nimellä "Osamaksusopimus". Sopimuksen ensimmäiselle sivulle on muuta tekstiä suuremmalla kirjasinlajilla painettava huomautus siitä, ettei omistusoikeus esineeseen siirry ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu tai että myyjä on pidättänyt myytyyn esineeseen takaisinotto-oikeuden.

Sopimuksessa on lisäksi mainittava:

1) ostajan ja myyjän nimi ja käyntiosoite sekä vastaavat tiedot luotonantajasta, jos tämä on muu kuin tavaran myyjä;

2) kaupan kohde ja mahdolliset lisävarusteet yksilöityinä;

3) kaupan kohteen toimitustapa ja -aika sekä muut toimitusehdot;

4) kaupan kohteen ja mahdollisten lisävarusteiden käteishinta sekä käteismaksuosuus ja luottokustannukset;

5) mahdollisen erikseen maksettavan koron ja muiden luottokustannusten peruste ja määrä sekä loppuosa kauppahinnasta;

6) luottoaika, maksuerien lukumäärä, erien suuruus ja niiden eräpäivät;

7) mahdollisen viivästyskoron määrä ja ajankohta, josta alkaen se lasketaan;

8) että ostajalla on oikeus suorittaa maksunsa myös sovittua aikaisemmin ja että myyjän saatava on tällöin laskettava osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 3 ja 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla;

9) osamaksutilityksissä toimivaltainen viranomainen;

10) että sopimukseen muutoinkin sovelletaan osamaksukaupasta annettua lakia.

2 §

Jos osamaksukaupan yhteydessä myydään lisävarusteita, on niistä erikseen hinnoiteltuina tehtävä merkintä sopimukseen.

Jos osamaksusopimuksin myydään irtain esine, johon voidaan vahvistaa kiinnitys, voimassa olevista kiinnityksistä on tehtävä merkintä sopimukseen.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.