Seurattu SDK 761/2022 saakka.

27.5.2010/576

Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (953/2009) 11 §:n nojalla:

1 §
Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuva

Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuva koostuu merkistä ja logotyypistä. Merkki kuvaa Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tarkoituksen mukaisesti polkua vapauteen. Merkki muodostuu vapaamuotoisesti päällekkäin sijaitsevien harmaan, sinisen, vihreän ja keltaisen neliön halkaisevasta vaaleasta, symbolisesta polusta. Logotyypissä on Rikosseuraamuslaitoksen lyhenne, RISE, kirjoitettuina isoin kirjaimin siten, että kursivoiden kirjoitettu I-kirjain nojautuu eteenpäin.

2 §
Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvan käyttö

Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvan käyttäminen ilman Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan lupaa muihin kuin Rikosseuraamuslaitoksen viranomaistarpeisiin on kielletty.

3 §
Rikosseuraamuslaitoksen virkamerkki

Rikosseuraamuslaitoksen virkamerkissä on vasemmassa yläkulmassa 1 §:ssä kuvattu Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuva, jonka vieressä on päällekkäin tekstit RIKOSSEURAAMUSLAITOS, BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN, CRIMINAL SANCTIONS AGENCY. Virkamerkin vasemmalla puolella on virkamerkin haltijan etu- ja sukunimi, virkamerkin numero sekä virkamerkin haltijan virka-asema sekä toimipaikka. Virkamerkin oikealla puolella on virkamerkin haltijan valokuva. Virkamerkin kääntöpuolella on vasemmassa alalaidassa kortin palautusosoite.

Virkamerkin etupuolen taustana on tyyliteltynä Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvan merkki, symbolinen polku. Kääntöpuolen taustana on Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuva kokonaisuudessaan. Kooltaan virkamerkki on 8,5 x 5,4 senttimetriä.

4 §
Virkamerkkiluettelo

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö pitää Rikosseuraamuslaitoksen virkamerkeistä atk-pohjaista luetteloa, johon merkitään virkamiehille luovutettujen virkamerkkien numero ja luovuttamispäivä sekä virkamerkin haltijan nimi ja toimipaikka.

5 §
Virkamerkin palauttaminen ja hävittäminen sekä sen katoamisesta tehtävä ilmoitus

Palvelussuhteen päättyessä virkamiehen on luovutettava virkamerkki toimipaikkansa johtajalle. Johtaja huolehtii siitä, että virkamerkki hävitetään asianmukaisesti. Virkamerkin palauttamisesta ja hävittämisestä tehdään merkintä 4 §:ssä tarkoitettuun luetteloon.

Virkamerkin katoamisesta on heti ilmoitettava toimipaikan johtajalle sekä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle.

6 §
Virkamerkin esittäminen

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen on virkatehtävää suorittaessaan esitettävä virkamerkkinsä pyydettäessä tai milloin siihen on erityistä syytä. Jos virkatehtävä on luonteeltaan sellainen, että virkamerkin näyttämisestä voi aiheutua vaaraa virkamiehen tai muun henkilön hengelle tai terveydelle taikka tehtävän suorittaminen muutoin vaarantuu, virkamerkkiä ei tule esittää.

7 §
Tarkemmat määräykset Vankeinhoitolaitoksen virkamerkkien vaihtamisesta Rikosseuraamuslaitoksen virkamerkkiin

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö antaa tarkemmat määräykset siitä, miten toteutetaan Vankeinhoitolaitoksen virkamerkkien vaihtaminen Rikosseuraamuslaitoksen virkamerkkeihin.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Rikosseuraamuslaitoksen virkapuvuissa sekä suoja- ja erityisvaatetuksessa käytetään vuoden 2011 loppuun asti uuden tunnuskuvan ohella 1 päivänä marraskuuta 2002 käyttöön otettua Vankeinhoitolaitoksen tunnusta, jossa on kirkkaansiniselle pohjalle sijoitettu kullanvärisen kehän ympäröimä kullanvärinen, vapaamuotoisesti kaltereita kuvaava neliö, joka muodostuu tyylitellyistä kirjaimista VHL.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.