Seurattu SDK 761/2022 saakka.

15.5.2009/333

Laki terveyden edistämisen määrärahasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Terveyden edistämisen määräraha

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.

2 §
Käyttösuunnitelma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen käyttösuunnitelmaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa käyttösuunnitelman toimeenpanosta ministeriön päätöksen mukaisesti.

Käyttösuunnitelman valmistelussa ja toimeenpanossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi käyttää apunaan muita hallinnonalan viranomaisia ja laitoksia sekä yksityisoikeudellisia yhteisöjä. Kun yksityisoikeudellinen yhteisö valmistelee ja toimeenpanee käyttösuunnitelmaa, sen on noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saamen kielilakia (1086/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

3 §
Valtionavustukset ja sopimukset

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista ja käyttää osa määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.

Terveyden edistämisen määrärahaan tarkoitetut avustushakemukset ja hanke-ehdotukset on toimitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen asettamassa määräajassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee hankekohtaisen käyttösuunnitelman pohjalta valtionavustuspäätökset ja sopimukset.

Hankkeen toteuttajan on tehtävä hankkeesta loppuselvitys ja toimitettava se Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle valtionavustuspäätöksessä tai sopimuksessa määrätyssä ajassa.

4 §
Arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioivat vuosittain terveyden edistämisen määrärahalla toteutetun toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tehtävässä voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelusta, sisällöstä, vahvistamisesta ja toimeenpanosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 40/2009, StVM 10/2009, EV 38/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.