Ajantasainen lainsäädäntö: 2008

30.12.2008/1154
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
30.12.2008/1149
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
30.12.2008/1121
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
30.12.2008/1111
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
30.12.2008/1096
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
19.12.2008/1030
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista
19.12.2008/1018
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
19.12.2008/1009
Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä
19.12.2008/1005
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
19.12.2008/979
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
19.12.2008/945
Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki
1.12.2008/926
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2009
19.12.2008/879
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta
19.12.2008/878
Laki Finanssivalvonnasta
11.12.2008/871
Valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa hoitavista maistraateista
19.12.2008/868
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi
11.12.2008/846
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta
11.12.2008/835
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2009
11.12.2008/834
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2009
9.12.2008/833
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009
3.12.2008/808
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
4.12.2008/805
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta
5.12.2008/796
Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista
27.11.2008/772
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä
28.11.2008/754
Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä
28.11.2008/753
Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä
26.11.2008/746
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
31.10.2008/669
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
31.10.2008/668
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
31.10.2008/662
Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta
16.10.2008/645
Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
9.10.2008/637
Oikeusministeriön asetus oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista
25.9.2008/616
Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
18.9.2008/606
Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta
11.9.2008/601
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa
29.8.2008/580
Elatustukilaki
28.8.2008/550
Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksestä
28.8.2008/548
Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta
28.8.2008/543
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
18.8.2008/540
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
21.8.2008/539
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
18.7.2008/526
Laki vakuutusluokista
18.7.2008/523
Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta
18.7.2008/522
Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta
18.7.2008/521
Vakuutusyhtiölaki
18.7.2008/500
Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta
25.6.2008/455
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta
11.6.2008/415
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
12.6.2008/410
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
12.6.2008/403
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
12.6.2008/400
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta
5.6.2008/389
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta
5.6.2008/379
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
30.5.2008/373
Huumausainelaki
30.5.2008/364
Laki turvatoimista eduskunnassa
24.4.2008/290
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
25.4.2008/284
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä
24.4.2008/278
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
18.4.2008/237
Laki Verohallinnosta
11.4.2008/222
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
31.12.2007/4 v. 2008
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.