Seurattu SDK 766/2022 saakka.

19.10.2006/898

Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansaneläkelaitos oikeutetaan luovuttamaan sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean hallinnassa oleva irtain omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja saamiset sekä toiminta sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean toimintaa jatkamaan perustettavalle säätiölle. Sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean hallinnassa oleva toimitila jää Kansaneläkelaitoksen omaisuudeksi.

Kansaneläkelaitos oikeutetaan perustamaan säätiö ja suorittamaan säätiölle säädekirjan mukaisena säädepääomana kaksi miljoonaa euroa, jonka Kansaneläkelaitos rahoittaa muuttamalla osakkeitaan rahaksi.

2 §

Kansaneläkelaitos määrää säätiölle luovutettavan irtaimen omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla omaisuus luovutetaan. Kansaneläkelaitos määrää myös muista irtaimen omaisuuden luovuttamiseen ja säätiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä.

3 §

Säätiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin sisäinen kuntoutusyhtiö Petrea on toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka koskevat säätiölle luovutettua omaisuutta ja toimintaa.

Kansaneläkelaitoksen toissijainen vastuu sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean ottamista lainoista ja muista sitoumuksista jää voimaan.

4 §

Sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy säätiön palvelukseen vastaaviin tehtäviin. Määräajaksi sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean palvelukseen otetut siirtyvät säätiön palvelukseen siksi ajaksi, joksi heidät on palvelukseen otettu.

Työsuhteen ehtoihin siinä säätiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon toimihenkilö on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä osapuolten välillä on sovittu tai sovitaan sekä mitä säätiötä sitovassa työehtosopimuksessa sovitaan tai laissa säädetään.

Kansaneläkelaitos vastaa siirtyvän henkilöstön lisäeläketurvan kustannuksista. Lisäeläketurva määräytyy samoin perustein kuin valtion eläkelain (280/1966) mukaan lisäeläketurvaan oikeutetuille toimihenkilöille.

5 §

Jos säätiön toiminta lakkaa, sen omaisuus palautuu Kansaneläkelaitokselle.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, sovelletaan jo ennen lain voimaantuloa.

HE 105/2006, StVM 16/2006, EV 100/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.