Seurattu SDK 1565/2019 saakka.

28.4.2006/305

Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tämä laki koskee Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan Unioniin 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS 42/2004) 24 artiklassa tarkoitettua eräiden jäsenmaiden liikenteenharjoittajien oikeutta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä siten kuin siitä on säädetty edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä jäsenvaltiossa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3118/93.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu liikenne on kielletty 30 päivään huhtikuuta 2008 saakka Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Slovakiaan, Tsekkiin, Unkariin ja Viroon sijoittautuneilta liikenteenharjoittajilta.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 23/2006, LiVM 7/2006, EV 42/2006, Neuvoston asetus (ETY) N:o 3118/93 , EYVL N:o L 279, 12.11.1993 s. 1―16

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.