Ajantasainen lainsäädäntö: 2006

29.12.2006/1448
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
29.12.2006/1429
Laki eläinten kuljetuksesta
22.12.2006/1316
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
22.12.2006/1299
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta
22.12.2006/1297
Laki valtion eläkerahastosta
22.12.2006/1291
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta
22.12.2006/1290
Merimieseläkelaki
22.12.2006/1281
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta
22.12.2006/1280
Maatalousyrittäjän eläkelaki
22.12.2006/1273
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
22.12.2006/1272
Yrittäjän eläkelaki
22.12.2006/1265
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta
22.12.2006/1237
Laki hedelmöityshoidoista
22.12.2006/1233
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
22.12.2006/1232
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
22.12.2006/1209
Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista
8.12.2006/1096
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
1.12.2006/1068
Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista
30.11.2006/1040
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä
23.11.2006/1022
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
23.11.2006/1010
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta
17.11.2006/1006
Laki yksityisten arkistojen valtionavusta
10.11.2006/985
Laki ortodoksisesta kirkosta
3.11.2006/938
Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta
19.10.2006/906
Eurooppaosuuskuntalaki
19.10.2006/901
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
19.10.2006/898
Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi
5.10.2006/874
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta
29.9.2006/841
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
7.9.2006/766
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista
7.9.2006/765
Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista
21.7.2006/694
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta
21.7.2006/671
Passilaki
21.7.2006/625
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta
21.7.2006/624
Osakeyhtiölaki
21.7.2006/612
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
21.7.2006/607
Laki Pelastusopistosta
21.7.2006/603
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta
29.6.2006/596
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista
17.5.2006/576
Korkeimman oikeuden työjärjestys
29.6.2006/544
Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta
29.6.2006/539
Lannoitevalmistelaki
15.6.2006/475
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
19.5.2006/397
Laki Eläketurvakeskuksesta
19.5.2006/396
Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki
19.5.2006/395
Työntekijän eläkelaki
19.5.2006/369
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin
28.4.2006/308
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
28.4.2006/305
Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä
7.4.2006/274
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista
12.4.2006/267
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
31.3.2006/211
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
26.1.2006/85
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
20.1.2006/44
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.