Seurattu SDK 766/2022 saakka.

29.12.2005/1228

Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 24 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 1 momentti laissa 1563/1995:

1 §
Sovellettava ulkomaan rahan muuntokurssi

Lähdeveron alainen tulo, joka on sovittu maksettavaksi ulkomaan rahan määräisenä, muunnetaan lähdeveron määrän laskemista varten euroiksi maksuajankohtana voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

2 § (21.12.2016/1360)

2 § on kumottu A:lla 21.12.2016/1360.

3–4 §

3–4 § on kumottu A:lla 14.1.2010/19.

5 §
Tulonsaajan tosite

Suorituksen maksaja antaa rajoitetusti verovelvolliselle tositteen maksamastaan suorituksesta ja siitä perimästään lähdeverosta. Tosite annetaan viimeistään maksuvuotta seuraavan tammikuun 15 päivänä. Suomessa tehtävän työn päättyessä tosite annetaan välittömästi.

6 § (17.6.2010/566)
Työlupatietojen luovutus

Maahanmuuttoviraston, poliisin, työ- ja elinkeinotoimiston ja Suomen ulkomaanedustuston on annettava myöntämistään työluvista Verohallinnolle sen pyytämät tiedot.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 31 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1305/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.1.2010/19:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2010.

17.6.2010/566:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

21.12.2016/1360:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.