Ajantasainen lainsäädäntö: 2005

29.12.2005/1282
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
29.12.2005/1249
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
29.12.2005/1247
Laki Ilmailuhallinnosta
29.12.2005/1245
Laki Ilmailulaitoksesta
29.12.2005/1243
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
29.12.2005/1228
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
29.12.2005/1204
Rikosvahinkolaki
22.12.2005/1171
Valtioneuvoston asetus ulkoministeriöstä
22.12.2005/1157
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta
22.12.2005/1142
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
22.12.2005/1122
Väylämaksulaki
22.12.2005/1121
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
22.12.2005/1095
Laki Ratahallintokeskuksesta
22.12.2005/1094
Laki Rautatievirastosta
22.12.2005/1078
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
9.12.2005/1015
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
25.11.2005/966
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä
2.12.2005/937
Laki omaishoidon tuesta
25.11.2005/920
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
20.10.2005/835
Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa
21.10.2005/829
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista
13.10.2005/826
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
21.10.2005/825
Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta
23.9.2005/782
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta
23.9.2005/781
Laki elinkautisvankien vapauttamismenettelystä
23.9.2005/768
Tutkintavankeuslaki
23.9.2005/767
Vankeuslaki
26.8.2005/677
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta
26.8.2005/665
Laki korkeimmasta oikeudesta
26.8.2005/663
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa
25.8.2005/652
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
5.8.2005/623
Alusliikennepalvelulaki
4.8.2005/616
Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
15.7.2005/578
Rajavartiolaki
15.7.2005/577
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta
15.7.2005/566
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
15.7.2005/563
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
15.7.2005/540
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
23.6.2005/511
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta
23.6.2005/503
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
3.6.2005/390
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
3.6.2005/378
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
27.5.2005/360
Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
19.5.2005/347
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
13.5.2005/291
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista
4.5.2005/276
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista
21.4.2005/251
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella
7.4.2005/218
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä
8.4.2005/200
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
1.4.2005/197
Veripalvelulaki
18.3.2005/162
Vuosilomalaki
4.3.2005/127
Laki kuolleeksi julistamisesta
4.2.2005/76
Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta
28.1.2005/39
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta
21.1.2005/22
Laki kosmeettisista valmisteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.