Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ajantasainen lainsäädäntö: 2004

30.12.2004/1430
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
30.12.2004/1409
Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta
30.12.2004/1406
Laki öljysuojarahastosta
30.12.2004/1335
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta
30.12.2004/1303
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista
30.12.2004/1299
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
30.12.2004/1287
Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan
30.12.2004/1281
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi
21.12.2004/1224
Sairausvakuutuslaki
21.12.2004/1221
Laki lapsiasiavaltuutetusta
21.12.2004/1206
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
16.12.2004/1163
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista
21.12.2004/1153
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
26.11.2004/1058
Laki Suomen talousvyöhykkeestä
3.12.2004/1037
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta
26.11.2004/1016
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta
12.11.2004/964
Laki yleisistä kielitutkinnoista
16.9.2004/862
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista
13.8.2004/768
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta
13.8.2004/759
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
13.8.2004/758
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa sekä työnantajavelvoitteista ja henkilöstöedustuksesta rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
13.8.2004/742
Eurooppayhtiölaki
30.7.2004/699
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
30.7.2004/686
Laki vesihuollon tukemisesta
9.7.2004/658
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
9.7.2004/629
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä
23.6.2004/613
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista
24.6.2004/588
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista
16.6.2004/538
Ympäristöministeriön asetus alivuokra-asunnon vuokrasopimuksen kaavasta
16.6.2004/537
Ympäristöministeriön asetus asuinhuoneiston vuokrasopimuksen kaavasta
16.6.2004/513
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
16.6.2004/502
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista
16.6.2004/489
Valtioneuvoston asetus eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain voimaantulosta
11.6.2004/485
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
27.5.2004/433
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta
19.5.2004/400
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista
30.4.2004/309
Laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä
30.4.2004/301
Ulkomaalaislaki
23.4.2004/280
Tilastolaki
20.2.2004/150
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa
20.2.2004/137
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
20.2.2004/120
Konkurssilaki
12.2.2004/108
Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta
20.1.2004/11
Rahoitusvakuuslaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.