Seurattu SDK 761/2022 saakka.

15.5.2003/357

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään ammatillisesta opettajankoulutuksesta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (356/2003) 14 §:n nojalla:

1 luku

Opettajankoulutusopinnot

1 §
Opintojen rakenne

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu:

1) kasvatustieteellisiä perusopintoja;

2) ammattipedagogisia opintoja;

3) opetusharjoittelua; sekä

4) muita opintoja.

2 § (16.6.2004/498)
Opintojen laajuus

Ammatillisten opettajankoulutusopintojen laajuus on 60 opintopistettä.

3 §
Opettajankoulutusohjelma

Ammatilliset opettajankoulutusopinnot järjestetään opettajankoulutusohjelmana.

Opetusministeriö vahvistaa opettajankoulutusohjelman siten, että päätöksestä käy ilmi kasvatustieteellisten perusopintojen, ammattipedagogisten opintojen ja muiden opintojen sekä opetusharjoittelun laajuudet.

4 §
Opintojen tavoitteet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; sekä

2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.

5 §
Opiskeluaika

Ammatillisen opettajakorkeakoulun on järjestettävä ammatilliset opettajankoulutusopinnot niin, että kokopäiväinen opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa.

2 luku

Opettajankoulutuksen henkilöstö

6 §
Kielitaitovaatimukset

Johtajalta ja opettajalta vaaditaan, että hän hallitsee opettajankoulutuksen opetuskielen tai sen kielen, jolla hänet on määrätty antamaan opetusta.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja perehtyneisyyttä ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä johtajan tai yliopettajan virkaan tai toimeen voidaan 1 ja 2 momentin estämättä nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan kelpoisuus ja vähintään kolmen vuoden opettajakokemus ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdollista, vastaava kelpoisuus kuin viran tai toimen haltijalta.

3 luku

Voimaantulosäännökset

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2004/498:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.