Ajantasainen lainsäädäntö: 2003

30.12.2003/1351
Laki sosiaalisista yrityksistä
30.12.2003/1331
Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä
30.12.2003/1286
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
30.12.2003/1281
Ajoneuvoverolaki
30.12.2003/1280
Laki polttoainemaksusta
19.12.2003/1197
Laki eduskunnan virkamiehistä
19.12.2003/1129
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta
18.12.2003/1126
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
19.12.2003/1122
Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta
18.12.2003/1098
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä
15.12.2003/1088
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
15.12.2003/1086
Saamen kielilaki
11.12.2003/1055
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
4.12.2003/1036
Valtioneuvoston asetus työministeriöstä
28.11.2003/1000
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
28.11.2003/991
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
27.11.2003/982
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
21.11.2003/940
Luotsauslaki
21.11.2003/939
Laki Merenkulkulaitoksesta
21.11.2003/938
Laki Luotsausliikelaitoksesta
21.11.2003/937
Laki Varustamoliikelaitoksesta
4.9.2003/787
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
15.8.2003/729
Laki julkisesta haasteesta
15.8.2003/728
Laki velan vanhentumisesta
24.7.2003/708
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
18.7.2003/702
Laki kasvinterveyden suojelemisesta (voimassa 13.12.2019 saakka)
3.7.2003/680
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
27.6.2003/644
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
27.6.2003/612
Järjestyslaki
26.6.2003/610
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
27.6.2003/587
Laki Rahoitustarkastuksesta
19.6.2003/585
Puolustusministeriön työjärjestys
18.6.2003/577
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
12.6.2003/543
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä
13.6.2003/497
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
12.6.2003/481
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
13.6.2003/468
Pelastuslaki
13.6.2003/460
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
6.6.2003/457
Hautaustoimilaki
6.6.2003/453
Uskonnonvapauslaki
6.6.2003/434
Hallintolaki
6.6.2003/424
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
6.6.2003/423
Kielilaki
20.5.2003/408
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista (voimassa 30.6.2021 saakka)
15.5.2003/407
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
22.5.2003/405
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
22.5.2003/375
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
15.5.2003/362
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta
16.5.2003/359
Kansalaisuuslaki
15.5.2003/357
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
9.5.2003/356
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta
15.5.2003/352
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
9.5.2003/351
Ammattikorkeakoululaki
9.5.2003/343
Laki Kainuun hallintokokeilusta (voimassa 31.12.2016 saakka)
11.4.2003/306
Palosuojelurahastolaki
11.4.2003/304
Laki kunnallisesta viranhaltijasta
4.4.2003/278
Laki Liikenneturvasta
3.4.2003/270
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta
3.4.2003/262
Valtioneuvoston ohjesääntö
28.3.2003/255
Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi
13.3.2003/230
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä
3.3.2003/210
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta
7.3.2003/199
Laki Ratahallintokeskuksesta
7.3.2003/198
Rautatielaki
28.2.2003/175
Laki valtioneuvostosta
27.2.2003/163
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä
14.2.2003/126
Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista
14.2.2003/109
Yhteismetsälaki
24.1.2003/19
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta
24.1.2003/14
Laki sähköisistä allekirjoituksista
24.1.2003/13
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.