Seurattu SDK 834/2022 saakka.

13.3.2002/193

Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään ulkomaalaisvirastosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun lain (156/1995) 4 §:n nojalla:

1 § (29.11.2007/1104)

Maahanmuuttoviraston toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää ylijohtaja. Ylijohtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäasiainministeriölle.

Ylijohtaja vahvistaa Maahanmuuttoviraston työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään tulosyksiköistä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.

2 § (29.11.2007/1104)

Ylijohtaja ratkaisee Maahanmuuttovirastolle kuuluvat asiat. Muut virkamiehet ratkaisevat asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava. Vahvistetusta työjärjestyksestä huolimatta jokainen on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ylijohtaja hänelle antaa.

3 § (25.6.2015/792)

Tulosyksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

4 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa ylijohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaalaisvirastosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (157/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.11.2007/1104:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

25.6.2015/792:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.