Ajantasainen lainsäädäntö: 2001

28.12.2001/1559
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
28.12.2001/1528
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä
28.12.2001/1527
Markkinaoikeuslaki
28.12.2001/1502
Säästöpankkilaki
28.12.2001/1501
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista
27.12.2001/1485
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä
27.12.2001/1484
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
21.12.2001/1383
Työterveyshuoltolaki
20.12.2001/1345
Valtioneuvoston asetus arpajaisista
14.12.2001/1311
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa
13.12.2001/1230
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
27.11.2001/1212
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta
13.12.2001/1205
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta
30.11.2001/1145
Meripelastuslaki
22.11.2001/1129
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
23.11.2001/1047
Arpajaislaki
23.11.2001/1039
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä
9.11.2001/950
Laki rekisteröidystä parisuhteesta
11.10.2001/844
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
17.8.2001/731
Laki Kansaneläkelaitoksesta
17.8.2001/717
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (voimassa 31.8.2020 saakka)
9.8.2001/715
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
9.8.2001/711
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
26.7.2001/697
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta
27.7.2001/688
Valtionavustuslaki
26.7.2001/687
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta
13.7.2001/660
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta
12.7.2001/652
Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta
13.7.2001/645
Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta
5.7.2001/621
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä
29.6.2001/604
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
28.6.2001/594
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
20.6.2001/558
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
6.6.2001/487
Oikeusministeriön työjärjestys
31.5.2001/461
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
1.6.2001/456
Laki kansaneläkeindeksistä
23.5.2001/422
Laki valtion vientitakuista
26.4.2001/360
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
30.3.2001/322
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä
6.4.2001/313
Postipalvelulaki
28.3.2001/300
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta
29.3.2001/295
Oikeusministeriön asetus yksityisen osakeyhtiön perusyhtiöjärjestyksestä
29.3.2001/288
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
22.3.2001/277
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
22.3.2001/275
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
22.3.2001/272
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta
22.3.2001/265
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä
22.3.2001/257
Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta
16.3.2001/244
Yritys- ja yhteisötietolaki
13.3.2001/218
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa
1.3.2001/216
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista
2.3.2001/189
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
22.2.2001/166
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
22.2.2001/163
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
15.2.2001/146
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
15.2.2001/145
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
15.2.2001/143
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
16.2.2001/136
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta
16.2.2001/135
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
15.2.2001/130
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista
9.2.2001/119
Vesihuoltolaki
8.2.2001/118
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista
8.2.2001/111
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta
2.2.2001/101
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
26.1.2001/56
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
26.1.2001/55
Työsopimuslaki
23.1.2001/54
Valtiovarainministeriön työjärjestys
25.1.2001/52
Valtiovarainministeriön asetus liikeosakkeen verotusarvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.