Seurattu SDK 761/2022 saakka.

27.10.2000/890

Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomessa suoritettava euromääräinen maksu pyöristetään seuraavasti:

1) jos suoritettava määrä päättyy yhteen tai kahteen senttiin, se pyöristetään lähinnä pienempään kymmenellä jaolliseen senttimäärään,

2) jos suoritettava määrä päättyy kolmeen tai neljään senttiin, se pyöristetään lähinnä suurempaan viidellä jaolliseen senttimäärään,

3) jos suoritettava määrä päättyy kuuteen tai seitsemään senttiin, se pyöristetään lähinnä pienempään viidellä jaolliseen senttimäärään,

4) jos suoritettava määrä päättyy kahdeksaan tai yhdeksään senttiin, se pyöristetään lähinnä suurempaan kymmenellä jaolliseen senttimäärään.

Yhden ja kahden sentin suuruista maksua ei pyöristetä.

Maksu voidaan pyöristää 1 momentissa säädetyllä tavalla myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi taikka maksettaessa se pankki- tai muulla maksukortilla. (14.6.2002/496)

2 §

Senttimääriä ei pyöristetä, jos osapuolten kesken on niin sovittu tai jos maksu suoritetaan tilien välisenä tilisiirtona.

Kun maksu suoritetaan pankin välityksellä muuten kuin 1 momentissa tarkoitettuna tilisiirtona, pankki voi vaatia, että maksun ja maksutositteen määrä pyöristetään. Jos tällöin suoritetaan useampia maksuja samanaikaisesti, kukin niistä pyöristetään erikseen.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 120/2000, TaVM 21/2000, EV 121/2000

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.6.2002/496:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

HE 29/2002, TaVM 11/2002, EV 73/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.