Seurattu SDK 600/2020 saakka.

4.8.2000/717

Laki Eduskunnan kirjastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

«Eduskunnan» päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

«Eduskunnan» kirjasto, joka kuuluu «eduskunnan» kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii «eduskunnan» keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

2 §

Eduskunta valitsee kirjaston hallitukseen viisi kansanedustajaa, heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 2 momentissa tarkoitetuista tai muista henkilöistä kolme «eduskunnan» ulkopuolista henkilöä, joista yksi on valtionhallinnon, yksi oikeustieteellisen tutkimuksen ja yksi valtiotieteellisen tutkimuksen asiantuntija, sekä yhden henkilön «Eduskunnan» kirjaston henkilökunnasta. Samoin eduskunta valitsee hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemista varten ilmoittaa opetusministeriö kolme valtionhallinnon asiantuntijaa, kolme oikeustieteellistä asiantuntijaa ja kolme valtiotieteellistä asiantuntijaa viikon kuluessa vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien avajaispäivästä «eduskunnan» puhemiehelle. Samassa ajassa kirjaston henkilökunta ilmoittaa «eduskunnan» puhemiehelle hallituksen henkilökuntajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsemista varten kaksi henkilöä kirjaston henkilökunnasta.

Hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi alkaa, kun hallituksen jäsenten vaali on vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä toimitettu, ja päättyy, kun uusi hallituksen jäsenten vaali on suoritettu.

3 §

Kirjaston hallituksen tehtävänä on käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat sekä antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta.

4 §

«Eduskunnan» kirjaston oikeudesta saada painotuotteiden vapaakappaleita säädetään erikseen.

5 §

Tarkemmat säännökset «Eduskunnan» kirjastosta annetaan «eduskunnan» kanslian ohjesäännössä ja «Eduskunnan» kirjaston ohjesäännössä.

6 §

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan Eduskunnan kirjastosta 28 päivänä joulukuuta 1984 annettu «laki» (983/1984) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

7 §

Tämän lain voimaan tullessa «Eduskunnan» kirjaston henkilöstö siirtyy «eduskunnan» kanslian henkilöstöksi.

Lain tultua voimaan eduskunta valitsee «Eduskunnan» kirjaston hallitukseen henkilökuntajäsenen ja hänen varajäsenensä. Vaalin toimittamista varten kirjaston henkilökunta ilmoittaa viikon kuluessa lain voimaantulosta «eduskunnan» puhemiehelle kaksi henkilöä kirjaston henkilökunnasta.

HE 68/2000, PeVM 10/2000, EV 98/2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.