Seurattu SDK 761/2022 saakka.

17.5.2000/428

Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 10, 11 ja 19 §:n nojalla:

1 §

Koronmaksajalla on oikeus jättää korkotulon lähdevero perimättä korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) 3 §:ssä tarkoitetusta korkotulosta silloin, kun korko maksetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle tai seurakunnalle taikka sellaiselle tilille, jonka haltijan luotettavasti osoitetaan olevan tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu rekisteröity yhteisö, yhtymä tai yhteisetuus.

Rajoitetusti verovelvollisen on korkotulon lähdeverosta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuna selvityksenä esitettävä koronmaksajalle ennen koron maksamista rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 5 §:ssä tarkoitettu lähdeverokortti tai ilmoitettava nimensä, syntymäaikansa ja mahdollinen muun virallinen tunnistetietonsa sekä osoitteensa kotivaltiossaan. (17.6.2010/567)

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää silloin, kun korko maksetaan talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/1988) 2 §:ssä tarkoitetulle obligaatiolainalle.

2 § (14.1.2010/20)

2 § on kumottu A:lla 14.1.2010/20.

3 § (21.12.2016/1359)

3 § on kumottu A:lla 21.12.2016/1359.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan korkotulon lähdeverosta 4 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (4/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.1.2010/20:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2010.

17.6.2010/567:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

21.12.2016/1359:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:ää sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 2016 annettaviin tietoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.