Ajantasainen lainsäädäntö: 2000

28.12.2000/1297
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
28.12.2000/1276
Laki aikuiskoulutusetuuksista
21.12.2000/1267
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä
21.12.2000/1200
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta
21.12.2000/1195
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (voimassa 31.12.2012 saakka)
21.12.2000/1189
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä
21.12.2000/1172
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
21.12.2000/1162
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
14.12.2000/1148
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista
15.12.2000/1119
Rautatiekuljetuslaki
15.12.2000/1114
Laki kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
15.12.2000/1111
Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
15.12.2000/1110
Laki Elintarvikevirastosta
15.12.2000/1108
Merimiesten palkkaturvalaki
15.12.2000/1077
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
15.12.2000/1075
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
15.12.2000/1074
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä
15.12.2000/1068
Laki yritystoiminnan tukemisesta
7.12.2000/1039
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista
7.12.2000/1037
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta
1.12.2000/1029
Laki jalometallituotteista
25.10.2000/978
Työministeriön työjärjestys
16.11.2000/971
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta
27.10.2000/890
Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä
27.10.2000/888
Puolustusministeriön työjärjestys
26.10.2000/879
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
21.9.2000/824
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
21.9.2000/823
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta
22.9.2000/812
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
22.9.2000/811
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta (voimassa 31.8.2015 saakka)
25.8.2000/776
Laki Valtion elokuvatarkastamosta
25.8.2000/775
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta
22.8.2000/774
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
18.8.2000/755
Aluevalvontalaki
20.6.2000/745
Valtiontilintarkastajien johtosääntö
10.8.2000/741
Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta
10.8.2000/732
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
10.8.2000/731
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
20.6.2000/724
Eduskunnan kirjaston ohjesääntö
4.8.2000/717
Laki Eduskunnan kirjastosta
13.7.2000/700
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
13.7.2000/697
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta
14.7.2000/676
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta
29.6.2000/660
Valtioneuvoston asetus Tieliikelaitoksesta
29.6.2000/659
Valtioneuvoston asetus Tiehallinnosta
29.6.2000/658
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta
30.6.2000/647
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista
29.6.2000/644
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta
27.6.2000/623
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
21.6.2000/622
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista (voimassa 31.12.2019 saakka)
21.6.2000/621
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta
29.6.2000/617
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
21.6.2000/610
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
21.6.2000/609
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä
21.6.2000/604
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
12.6.2000/580
Sisäasiainministeriön työjärjestys
16.6.2000/569
Laki Tieliikelaitoksesta
16.6.2000/568
Laki Tiehallinnosta
16.6.2000/566
Laki Valtion taidemuseosta
13.6.2000/547
Ympäristöministeriön työjärjestys
31.5.2000/508
Maakaasumarkkinalaki (pääosin voimassa 31.12.2017 saakka)
26.5.2000/483
Opetusministeriön työjärjestys
19.5.2000/461
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
17.5.2000/428
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta
17.5.2000/427
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä
12.5.2000/414
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta
27.4.2000/404
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
20.4.2000/381
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä
30.3.2000/346
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä
7.4.2000/344
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa
30.3.2000/320
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
23.3.2000/313
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
16.3.2000/295
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
17.3.2000/283
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista
17.3.2000/282
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa
9.3.2000/277
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta
2.3.2000/269
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta
3.3.2000/262
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista
1.3.2000/260
Oikeusministeriön asetus EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista
1.3.2000/259
Valtioneuvoston asetus ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
1.3.2000/258
Valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta
1.3.2000/257
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
1.3.2000/256
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta
1.3.2000/253
Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta
25.2.2000/252
Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö
22.2.2000/251
Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö
21.2.2000/250
Eduskunnan vaalisääntö
25.2.2000/238
Laki Suomen Punaisesta Rististä
25.2.2000/234
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta
25.2.2000/220
Panostaja-asetus
25.2.2000/204
Ulkoasiainhallintolaki
25.2.2000/196
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä
25.2.2000/193
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista
25.2.2000/189
Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
25.2.2000/188
Laki Suomen säädöskokoelmasta
10.2.2000/128
Valtioneuvoston päätös ympäristölupavirastoista
4.2.2000/121
Asetus elokuvataiteen edistämisestä
4.2.2000/116
Asetus ympäristölupavirastoista
4.2.2000/87
Laki ympäristölupavirastoista
4.2.2000/81
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta
17.12.1999/40 v. 2000
Eduskunnan työjärjestys
21.1.2000/29
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.