Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

21.5.1999/609

Asetus päiväsakon rahamäärästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 2 §:n 2 ja 5 momentin sekä 3 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa (550/1999):

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. Keskimääräiseen kuukausituloon luetaan lisäksi tuloverolain (1535/1992) 33 a–33 c §:n nojalla verovapaa osinkotulo, 33 d §:ssä tarkoitettu muu verovapaa tulo sekä 33 e–33 g §:n nojalla verovapaa ylijäämä ja muu varojenjako. (27.10.2016/885)

Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat:

1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) yleisradiovero ja Ahvenanmaan mediamaksu;

5) vakuutetun sairausvakuutusmaksu;

6) työntekijän työeläkevakuutusmaksu;

7) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

(7.10.2021/865)
1 a § (29.5.2019/713)
Kuukausitulon laskemisen perusteena käytettävä verotus

Kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena on viimeisin verotus, joka on päättynyt ennen edellisen marraskuun loppua, siihen mainittua marraskuuta edeltävän lokakuun loppuun mennessä tehtyine muutoksineen.

2 § (22.11.2001/1037)
Peruskulutusvähennys

Peruskulutusvähennyksen suuruus on 255 euroa.

3 § (22.11.2001/1037)
Elatusvelvollisuus

Sakotettavan elatuksen varassa olevasta puolisosta ja alaikäisestä lapsesta sekä sakotettavan puolison alaikäisestä lapsesta vähennetään päiväsakon rahamäärästä jokaisen osalta 3 euroa. Puolisoon rinnastetaan henkilö, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää sakotettavan kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

4 § (23.8.2007/809)

4 § on kumottu A:lla 23.8.2007/809.

5 § (22.11.2001/1037)
Päiväsakon vähin rahamäärä

Päiväsakon rahamäärää ei saa vahvistaa pienemmäksi kuin 6 euroa.

6 § (22.11.2001/1037)
Senttimäärien pyöristäminen

Päiväsakon rahamäärä vahvistetaan täysin euroin siten, että eurojen yli menevät sentit jätetään ottamatta lukuun.

7 § (20.8.2015/1082)
Sakon vähin kokonaisrahamäärä

Tieliikennelaissa (267/1981) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä on mopoilijalle 100 euroa ja muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle 200 euroa.

Vesiliikennelaissa (463/1996) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä vesikulkuneuvon kuljettajalle on 120 euroa.

TieliikenneL 267/1981 on kumottu TieliikenneL:lla 729/2018. VesiliikenneL 463/1996 on kumottu VesiliikenneL:lla 782/2019.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.11.2001/1037:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

29.7.2005/613:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

23.8.2007/809:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

28.5.2014/402:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

20.8.2015/1082:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

27.10.2016/885:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2016.

29.5.2019/713:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

7.10.2021/865:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.