Seurattu SDK 766/2022 saakka.

30.12.1998/1191

Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/1995) 15 §:n 2 momentin sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1058/1998) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 1060/1998:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnan järjestämisessä otettaessa opiskelijoita ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

2 §
Kuuluminen yhteishakuun

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta suoritetaan yhteishaun avulla lukuun ottamatta vieraskielistä koulutusta ja aikuiskoulutusta.

3 §
Yhteishaun tarkoitus

Ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä on keskitetty tietojärjestelmä, jonka avulla huolehditaan tarjolla olevasta koulutuksesta tiedottamisesta, hakeudutaan koulutukseen ja välitetään opiskelijaksi ottamisessa tarvittavat tiedot ammattikorkeakouluille. Lisäksi järjestelmällä tuetaan valitsematta jääneiden hakeutumista muuhun koulutukseen sekä tuotetaan tietoa hakijoista ja koulutukseen otetuista koulutusjärjestelmän toiminnan seurantaa ja arviointia varten.

4 §
Yhteishaun aikataulu

Opetusministeriö määrää yhteishaun aikataulun ottaen huomioon, mitä vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottamisesta samana lukuvuonna säädetään.

5 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakunnallisesta toteutuksesta, koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä sekä antaa ohjeet alueellisesta toteutuksesta.

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakemiseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä. (4.7.2002/575)

6 §
Yhteishakurekisteri

Ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteri muodostetaan yhteishaun toteuttamista varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteriin talletetaan valinnassa tarvittavat tiedot ammattikorkeakouluista ja niihin pyrkijöistä sen mukaan kuin opetusministeriö tarvittaessa tarkemmin määrää.

Opetushallitus vastaa yhteishakurekisterin kokoamisesta ja pitämisestä. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakijaa koskevien tietojen tallentamisesta yhteishakurekisteriin. (4.7.2002/575)

7 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annettu asetus (257/1995).

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 1999 alkavalle lukuvuodelle. Tätä asetusta sovelletaan myös otettaessa opiskelijoita nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetussa laissa (391/1991) tarkoitettuihin väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin kuuluvissa ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.7.2002/575:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen yhteishakuun lukuvuonna 2003–2004 alkavaa koulutusta varten.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.