Seurattu SDK 8/2022 saakka.

13.2.1998/121

Asetus liiketoimintakieltorekisteristä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään liiketoimintakiellosta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1059/1985) 22 §:n nojalla:

1 § (7.12.2006/1109)

Sen lisäksi mitä liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 21 §:n 1 momentissa säädetään, liiketoimintakieltorekisteriin on tuomioistuimen ilmoituksen perusteella merkittävä 2–5 §:ssä tarkoitetut tiedot.

2 §

Tuomioistuimen on toimitettava viipymättä ilmoitus liiketoimintakieltorekisteriin ratkaisustaan, joka aiheuttaa merkinnän tai muutoksen rekisteriin.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) ratkaisun antanut tuomioistuin, ratkaisun antamispäivä sekä ratkaisun muut tarpeelliset tunnistetiedot;

2) liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n 1 momentissa mainitut seikat mukaan lukien tuomioistuimen mainitun lain 4 §:n 3 momentin nojalla määräämä poikkeus liiketoimintakiellon sisällöstä.

(7.12.2006/1109)
3 §

Kun ylempi tuomioistuin määrää liiketoimintakiellosta annetun lain 9 §:n 2 momentin tai 17 §:n 2 momentin nojalla, että alemman tuomioistuimen päätöstä ei ole toistaiseksi noudatettava, sen on viipymättä ilmoitettava määräyksestä liiketoimintakieltorekisteriin.

4 § (7.12.2006/1109)

Rekisteriin on merkittävä myös tieto väliaikaisen liiketoimintakiellon raukeamisesta liiketoimintakiellosta annetun lain 11 §:n 2 momentin nojalla.

5 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään liiketoimintakiellosta, koskee vastaavasti väliaikaista liiketoimintakieltoa.

6 § (7.12.2006/1109)

6 § on kumottu A:lla 7.12.2006/1109.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan liiketoimintakieltorekisteristä 13 päivänä joulukuuta 1985 annettu asetus (1060/1985).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.12.2006/1109:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.