Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

30.6.1995/903

Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen mannerjalustalle 28 päivänä syyskuuta 1994 uponneen matkustaja-alus Estonian hylky on onnettomuuden uhrien viimeinen leposija.

Hylky ja sitä ympäröivä merialue rauhoitetaan siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Rauhoitettu alue on suorakaiteen muotoinen, ja sen kulmien koordinaatit suomalaisten merikarttojen koordinaattijärjestelmässä ovat:

59°SD 22,497′ pohjoista leveyttä ja 21°SD 40,193′ itäistä pituutta

59°SD 22,497′ pohjoista leveyttä ja 21°SD 42,193′ itäistä pituutta

59°SD 23,497′ pohjoista leveyttä ja 21°SD 42,193′ itäistä pituutta

59°SD 23,497′ pohjoista leveyttä ja 21°SD 40,194′ itäistä pituutta.

3 §

Sukeltaminen rauhoitetulla alueella on kielletty. Rauhoitetulla alueella ei myöskään saa ryhtyä toimiin ruumiiden tai esineiden nostamiseksi hylystä tai meren pohjalta eikä muutenkaan häiritä hylyn rauhaa.

4 §

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, voivat viranomaiset peittää hylyn tai huolehtia siitä, että hylystä ei aiheudu ympäristön pilaantumista.

4 a § (18.6.2021/538)

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, viranomaiset voivat ryhtyä matkustaja-alus Estonian uppoamista koskeviin tarpeellisiin tutkinta- ja selvitystoimenpiteisiin.

L:lla 538/2021 lisätty 4 a § on väliaikaisesti voimassa 1.7.2021–31.12.2024.

5 §

Joka tahallaan rikkoo 3 §:ssä säädetyn kiellon, on tuomittava matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

6 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetulla rikoksella saatu omaisuus tai sen arvo on tuomittava valtiolle menetetyksi.

Muutoin on soveltuvin osin noudatettava, mitä rikoslain (39/1889) 10 luvun 1–4 ja 6–11 §:ssä säädetään. (26.10.2001/879)

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

HE 10/95, LaVM 3/95

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.10.2001/879:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001

18.6.2021/538:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

HE 81/2021, LaVM 7/2021, EV 83/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.