Seurattu SDK 761/2022 saakka.

16.12.1994/1230

Asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministerin esittelystä

säädetään yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/76) nojalla:

1 § (17.6.2010/565)

Yleishyödyllisen yhteisön on liitettävä veroilmoitukseensa jäljennös veronhuojennusta koskevasta päätöksestä. Jos jäljennöstä ei voida liittää veroilmoitukseen, se on toimitettava Verohallintoon niin pian kuin mahdollista.

2 § (17.6.2010/565)

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnan tehtävänä on laissa säädetyn lisäksi pyynnöstä antaa Verohallinnolle lausuntoja sekä tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevissa asioissa.

3 §

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi muuta jäsentä.

Lautakunnan päätökseksi tulee mielipide, jota useimpien on katsottava kannattaneen tai äänten mennessä tasan se mielipide, joka on verovelvolliselle edullisempi. Jos tätä perustetta ei voida soveltaa, päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

4 §

Lautakunta saa ottaa yhden tai useamman sivutoimisen sihteerin, joka valmistelee ja esittelee lautakunnassa käsiteltävät asiat. Lautakunta voi kuulla asiantuntijoita ja hankkia tarpeellisina pitämiään selvityksiä ja lausuntoja.

5 §

Lautakunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään ehdotukset, äänestykset ja annetut lausunnot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annettu asetus (681/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.7.2004/598:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

17.6.2010/565:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.