Seurattu SDK 373/2021 saakka.

8.12.1994/1152

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2009 alkaen. Ks. L 669/2008 8 §.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1146/94) 4 §:n nojalla:

Työjärjestys
1 §

Tuotevalvontakeskuksen tulosyksiköistä ja tulosryhmistä sekä niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määrätään myös tuotevalvontakeskuksen johtamisesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta tuotevalvontakeskuksessa.

Tuotevalvontakeskuksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

Johtavat virkamiehet
2 §

Tuotevalvontakeskuksen päällikkönä on ylijohtaja ja tulosyksikön päällikkönä ylijohtajan määräämä virkamies.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
3 § (29.8.1997/829)

Kelpoisuusvaatimuksena ylijohtajan ja osastopäällikön virkoihin on:

1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viraston toimialaan, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin, tehtävien edellyttämä käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemusta; sekä

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys tehtävän edellyttämään toimialaan, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

4 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Muun henkilöstön nimittää ja ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain (1146/94) 1 §:n mukaiset tehtävät siirtyvät tämän asetuksen tullessa voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.8.1997/829:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.