Ajantasainen lainsäädäntö: 1993

30.12.1993/1608
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
30.12.1993/1607
Laki luottolaitostoiminnasta
30.12.1993/1603
Huumausaineasetus
30.12.1993/1587
Arava-asetus
30.12.1993/1542
Laki työmarkkinatuesta
30.12.1993/1501
Arvonlisäverolaki
22.12.1993/1416
Asetus valtion hankinnoista
22.12.1993/1407
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
22.12.1993/1405
Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä
22.12.1993/1390
Jäteasetus (pääosin kumottu)
22.12.1993/1385
Postitoiminta-asetus
22.12.1993/1380
Laki Yleisradio Oy:stä
22.12.1993/1369
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
17.12.1993/1289
Huumausainelaki
17.12.1993/1253
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista
17.12.1993/1251
Työvoimapalveluasetus
17.12.1993/1204
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta
17.12.1993/1190
Aravarajoituslaki
17.12.1993/1189
Aravalaki
17.12.1993/1169
Laki Metsähallituksesta
10.12.1993/1156
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä
10.12.1993/1135
Laki alueiden kehittämisestä
3.12.1993/1115
Asetus vanhojen metsien suojelusta
3.12.1993/1072
Jätelaki (pääosin kumottu)
3.12.1993/1062
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä
3.12.1993/1060
Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista
3.12.1993/1058
Maakaasuasetus
8.11.1991/1055 v. 1993
Kirkkojärjestys
26.11.1993/1054
Kirkkolaki
26.11.1993/1032
Asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
26.11.1993/1026
Asetus rangaistusmääräysmenettelystä
26.11.1993/1005
Työvoimapalvelulaki
19.11.1993/998
Laki nuorista työntekijöistä
12.11.1993/954
Asetus sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa
12.11.1993/949
Asumistukiasetus
20.10.1993/900
Oikeusministeriön päätös vangitsemisasioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
22.10.1993/886
Väestötietoasetus
16.9.1993/838
Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (voimassa 31.12.2019 saakka)
16.9.1993/821
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
20.8.1993/796
Hevoskilpailulaki
20.8.1993/781
Sotilasavustuslaki
20.8.1993/772
Rikosrekisteriasetus
20.8.1993/770
Rikosrekisterilaki
26.7.1993/711
Nestekaasuasetus
12.7.1993/666
Metsästysasetus
28.6.1993/636
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta
28.6.1993/635
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä
28.6.1993/616
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
28.6.1993/615
Metsästyslaki
28.6.1993/594
Laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa
11.6.1993/512
Alusrekisterilaki
11.6.1993/507
Väestötietolaki
11.6.1993/503
Rahoitustarkastuslaki
28.5.1993/477
Äitiysavustuslaki
7.5.1993/432
Laki Päijänteen kansallispuistosta
13.4.1993/337
Laki polttoainemaksusta
2.4.1993/318
Asetus omaishoidon tuesta
12.3.1993/254
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta
19.2.1993/251
Laki vakuutuksenvälittäjistä
8.3.1993/241
Veikkausasetus
26.2.1993/232
Lannoitelaki
12.2.1993/183
Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
12.2.1993/176
Asetus työsuojeluhallinnosta
29.1.1993/132
Asetus lääkelaitoksesta
8.1.1993/91
Laki eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista
25.1.1993/58
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä
25.1.1993/57
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
25.1.1993/55
Asetus yrityksen saneerauksesta
25.1.1993/47
Laki yrityksen saneerauksesta
25.1.1993/35
Laki lääkelaitoksesta
8.1.1993/16
Laki työsuojeluhallinnosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.