Seurattu SDK 886/2021 saakka.

12.1.1990/27

Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Julkisen talouden toiminnan tehostamista ja siihen liittyvää talouspoliittista päätöksentekoa palvelevaa tutkimus- ja selvitystyötä sekä kansantalouden pitkän aikavälin kehityksen tutkimusta varten valtiovarainministeriön alaisena toimii Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Valtiovarainministeriö voi antaa tutkimuskeskukselle toimeksiantoja.

2 § (8.11.2002/904)

Valtion taloudellista tutkimuskeskusta johtaa ylijohtaja. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen organisaatiosta ja toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä, jonka ylijohtaja vahvistaa. Hän ratkaisee myös muut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

3 §

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus voi tehdä tulo- ja menoarvion rajoissa sopimuksia tutkimushankkeista samoin kuin yhteistyöstä taloudellista tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

4 §

Tutkimuskeskuksella on oikeus saada muilta viranomaisilta käyttöönsä tehtäviensä kannalta tarpeellisia tietoja.

5 § (8.11.2002/904)

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen virkojen täyttämisestä, ylijohtajan esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä sekä ylijohtajan sijaisen määräämisestä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen työjärjestyksessä määrätään muista sijaisuuksista, sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä lailla kumotaan taloudellisesta suunnittelukeskuksesta 28 päivänä marraskuuta 1969 annettu laki (711/69).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin tutkimuskeskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen laitoksen toiminnan aloittamiseksi lain voimaan tullessa.

HE 161/89, VaVM 71/89, SuVM 167/89

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.11.2002/904:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 83/2002, VaVM 11/2002, EV 128/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.