Seurattu SDK 834/2023 saakka.

26.5.1989/502

Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka toiminta tukee jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinoa ja jonka palveluksia jäsenet käyttävät hyväkseen, sekä kaupparekisteriin merkitty taloudellinen yhdistys voidaan muuttaa osuuskunnaksi siinä järjestyksessä kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Päätös yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on sen säännöissä määrätty tai laissa säädetty. Päätöksessä on hyväksyttävä osuuskunnalle osuuskuntalain (421/2013) mukaisesti laaditut säännöt sekä kullekin jäsenelle tulevien osuuksien ja osakkeiden merkintähinnan määrä. (14.6.2013/430)

Osuuskunnaksi muuttamisesta päättäneessä kokouksessa on tämän jälkeen valittava noudattaen osuuskunnalle hyväksyttyjä sääntöjä hallitus tai hallintoneuvosto sekä tilintarkastajat.

Päätöksistä laadittava pöytäkirja vastaa osuuskunnan perustamissopimusta. (14.6.2013/430)

3 § (14.6.2013/430)

Yhdistyksen jäsenellä, joka ei hyväksy osuuskunnaksi muuttamista koskevaa päätöstä, on sääntömääräyksistä riippumatta oikeus heti erota yhdistyksestä tai osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen tai osuuskunnan hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun yhdistys on muuttunut osuuskunnaksi. Osuuden ja osakkeen merkintähinnan palauttamiseen eroamisen johdosta sovelletaan osuuskuntalakia.

4 § (18.9.2015/1178)

Osuuskunnalle valitun hallituksen on tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi, jolloin on soveltuvin osin noudatettava, mitä osuuskunnan perustamisesta kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta on säädetty. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitetun tilintarkastajan todistus siitä, että yhdistyksen varat riittävät velan ja osuuspääoman katteeksi.

5 §

Jos yhdistyksen jäsenet ovat olleet henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksen velasta, he eivät yhdistyksen osuuskunnaksi muuttumisen johdosta vapaudu tästä vastuusta, elleivät yhdistyksen velkojat ole antaneet siihen suostumustaan.

Jollei velkoja, joka todistettavasti on saanut kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen muuttumisesta osuuskunnaksi ja velkojan oikeudesta vastustaa jäsenten velkavastuusta vapautumista, ole kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut osuuskunnalle vastustavansa vapautumista, katsotaan hänen siihen suostuneen.

6 §

Yhdistys muuttuu osuuskunnaksi, kun yhdistyksen osuuskunnaksi muuttaminen merkitään kaupparekisteriin. Jos yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin, kaupparekisteriviranomaisen on annettava osuuskunnaksi muuttumisesta tieto yhdistysrekisteriä pitävälle viranomaiselle, jonka on tehtävä asiasta merkintä yhdistysrekisteriin.

7 § (30.12.1992/1621)

7 § on kumottu L:lla 30.12.1992/1621.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

HE 220/88, lvk.miet. 3/89, svk.miet. 18/89

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1992/1621:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 120/92, LaVM 16/92

14.6.2013/430:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 185/2012, TaVM 6/2013, EV 48/2013

18.9.2015/1178:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.