Seurattu SDK 300/2021 saakka.

20.5.1988/450

Valtioneuvoston asetus valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 20 päivänä toukokuuta 1988 valtion lainanannosta ja takauksesta annetun lain (449/88) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion tulo- ja menoarviossa osoitetusta määrärahasta myönnettävään valtion lainaan ja eduskunnan suostumuksen perusteella myönnettävään valtiontakaukseen.

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan vain mikäli laissa tai muussa asetuksessa ei ole toisin säädetty.

Valtion lainojen hoidosta perittävistä toimenpidemaksuista sekä valtiontakauksista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 § (12.12.2001/1253)
Lainan vähimmäismäärä

Valtion varoista myönnettävän lainan määrä on vähintään 1 700 euroa.

3 §
Lainavarojen maksatus

Lainan maksatus suoritetaan lainoitettavan hankkeen edistymisen tai lainalla rahoitettavien menojen ajoittumisen mukaisesti.

4 §
Lainavarojen käytön valvonta

Lainan myöntäneen viranomaisen tulee valvoa lainavarojen käyttöä sekä lainaehtojen noudattamista.

5 §
Lisäkorko

Valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 7 §:n nojalla takaisin maksettavaksi määrätylle lainalle on suoritettava lisäkorkoa 16 prosentin koron ja lainaehtojen mukaisen koron erotus laskettuna kunkin lainaerän nostopäivästä maksupäivään tai määrättyyn takaisinmaksupäivään.

6 § (12.12.2001/1253)
Vähäisten suoritusten periminen

Maksamatta jäänyt korko, viivästyskorko tai muu suoritus voidaan periä lainan seuraavana eräpäivänä, jos niiden määrä on enintään 34 euroa ja viimeisen lainaerän osalta jättää erikseen perimättä, jos niiden määrä on enintään 3 euroa.

7 §
Lykkäysajalta perittävä korko

Lainaa hoitavan viranomaisen päätöksellä lykätylle lainan korko- ja lyhennyserälle peritään lykkäysajalta 10 prosentin vuotuista korkoa.

8 §
Pakkohuutokauppa

Valtion lainan tai valtiontakauksen vakuutena olevan omaisuuden pakkohuutokaupassa valtiota edustaa lainaa hoitava viranomainen, joka voi tarvittaessa siirtää valtuuden toiselle viranomaiselle. Valtiolle pakkohuutokaupassa tulleen kiinteän omaisuuden väliaikaisesta hoidosta huolehtii rakennushallitus ja muun omaisuuden hoidosta lainaa hoitanut viranomainen.

9 §
Lainaerien tilitys

Rahalaitosten on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa lainasuoritukset lainoja hoitavien viranomaisten postisiirtotileille viimeistään maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivänä jona rahalaitos on yleisölle avoinna.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.12.2001/1253:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.