Seurattu SDK 272/2021 saakka.

26.3.1987/367

Valtioneuvoston päätös saamelaisasiain neuvottelukunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 § (28.12.1994/1535)

Oikeusministeriön yhteydessä on saamelaisväestöä koskevien asioiden yhteensovittamista ja yhtenäistä valmistelua varten saamelaisasiain neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtajana Lapin läänin maaherra sekä kaksitoista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä yksi edustaa oikeusministeriötä, yksi opetusministeriötä, yksi maa- ja metsätalousministeriötä, yksi sisäasiainministeriötä, yksi työministeriötä ja yksi ympäristöministeriötä. Saamelaiskäräjät nimittää neuvottelukuntaan kuusi jäsentä. (28.12.1995/1729)

Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana on oikeusministeriötä edustava jäsen. (28.12.1994/1535)

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) valmistella ja tehdä valtioneuvostolle ehdotuksia niiksi toimenpiteiksi, joita saamelaisväestöä koskevat Pohjoismaiden neuvoston suositukset edellyttävät, sekä valmistella saamelaisia koskevia pohjoismaisia yhteistyökysymyksiä;

2) seurata saamelaisten oikeudellisten, taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojen ja työllisyysolojen kehitystä sekä aluepolitiikan tavoitteiden toteutumista saamelaisten kotiseutualueella ja tehdä näissä asioissa aloitteita ja esityksiä asianomaisille ministeriöille; sekä

3) antaa valtioneuvostolle, ministeriöille ja Lapin lääninhallitukselle lausuntoja saamelaisväestöä koskevissa asioissa.

4 §

Neuvottelukunta voi oikeusministeriön luvalla ottaa sihteerin ja muuta henkilökuntaa. (28.12.1994/1535)

Neuvottelukunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.

5 §

Neuvottelukunnalla on työjaosto. Sen muodostavat neuvottelukunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja puheenjohtajana sekä yksi valtion viranomaisia ja yksi saamelaisvaltuuskuntaa edustava jäsen, jotka neuvottelukunta määrää keskuudestaan.

Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan asettaa muitakin jaostoja.

6 §

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä Lapin läänin alueella.

7 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan saamelaisasiain neuvottelukunnasta 30 päivänä syyskuuta 1960 annettu valtioneuvoston päätös (401/60) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 1987, ja uusi neuvottelukunta asetetaan 1 päivänä tammikuuta 1988 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.1994/1535:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

28.12.1995/1729:

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa asetetun neuvottelukunnan toimikausi jatkuu 31 päivään maaliskuuta 1996. Uusi neuvottelukunta asetetaan 1 päivänä huhtikuuta 1996 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.