Seurattu SDK 300/2021 saakka.

20.8.1982/645

Laki Saaristomeren kansallispuistosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (17.1.1991/130)

Saaristomeren luonnon ja kulttuurin suojelemiseksi, niihin liittyvien perinteisten luonnonkäyttötapojen turvaamiseksi, elävän saaristoyhteisön säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja yleistä luonnonharrastusta varten on Saaristomeren kansallispuisto, joka on luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitettu erityinen luonnonsuojelualue. Kansallispuisto koostuu valtion omistamista, liitteenä olevassa kartassa punaisella katkoviivalla rajatulla alueella (yhteistoiminta-alueella) Dragsfjärdin, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunnissa olevista maa- ja vesialueista lukuun ottamatta puolustusvoimain hallinnassa olevia alueita.

LuonnonsuojeluL 71/1923 on kumottu L:lla 1096/1996.

2 §

Saaristomeren kansallispuiston rajat on määrättävä noudattaen soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä.

Kansallispuiston alue on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä puistoaluetta osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan puistoon kuuluville maa-alueille. Puistoalueen rajat vesialueilla merkitään vain kartalle.

JakoL 604/1951 on kumottu KiinteistönmuodostamisL:lla 554/1995.

3 § (17.1.1991/130)

Jos yhteistoiminta-alueella oleva alue, jota valtio ei omista, siirtyy valtion omistukseen, se luetaan osaksi kansallispuistoa lukuun ottamatta alueita, jotka siirtyvät puolustusvoimain hallintaan, ja alueita, jotka hankitaan alueiden vaihtoa varten.

4 §

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin kansallispuistossa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunottooikeus koskee myös puistoalueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mikä alueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

HE 203/81, l-tvk.miet.5/82, suvk.miet.65/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.1.1991/130:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Saaristomeren kansallispuistoon tämän lain voimaan tullessa kuuluvista alueista voidaan alueiden vaihdossa luovuttaa seuraavat alueet:

1) Dragsfjärdin Högsåran pääsaaren keskellä oleva metsäpalsta, jonka pinta-ala on noin 39,0 ha;

2) Korppoon Utön pääsaarella kylän keskellä oleva tonttialue, jonka pinta-ala on noin 0,09 ha;

3) Nauvon Berghamnin pääsaarella oleva peltoalue, jonka pinta-ala on noin 1,3 ha;

4) Nauvon Berghamnin pääsaaren pohjoisrannalla oleva alue, jonka pinta-ala on noin 2,0 ha;

5) valtion osuus, jonka pinta-ala on noin 0,55 ha, Holmenin saaresta Nauvon Berghamnissa; sekä

6) Boskärissä, Nauvon kunnassa oleva metsäalue, jonka pinta-ala on noin 2,3 ha.

Kansallispuistoa koskevat rauhoitussäännökset ja -määräykset lakkaavat olemasta voimassa luovutettavilla alueilla sen jälkeen kun alueiden vaihtoa koskevat sopimukset on allekirjoitettu.

HE 82/90, La- ja TaVM 23/90, SuVM 137/90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.