Seurattu SDK 361/2023 saakka.

19.12.1980/881

Asetus valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (794/80) 5 §:n nojalla:

1 §

Hakemus korvauksen saamiseksi virkatointa tai työtehtävää suoritettaessa aiheutuneesta vahingosta on toimitettava valtiokonttorille. Valtiokonttori voi tarvittaessa pyytää lausunnon siltä virastolta tai laitokselta, jonka palveluksessa hakija on.

2 §

Hakemukseen on liitettävä asiassa laaditut tutkintapöytäkirjat tai, jollei niitä ole laadittu muu luotettava selvitys tapahtumasta sekä selvitys vahingosta ja muu tarpeellinen näyttö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.