Seurattu SDK 1008/2021 saakka.

4.7.1980/530

Maksuvapautusasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetun maksuvapautuslain (529/80) 3 §:n nojalla:

1 §

Vapautuksen tai helpotuksen saamista valtiolle tulevan maksun tai korvauksen suorittamisessa tarkoittava hakemus on valtiokonttorille osoitettuna toimitettava sille virastolle tai laitokselle, joka valvoo valtion etua kyseisen maksun tai korvauksen suorittamisessa.

2 §

Hakemukseen on liitettävä selvitys niistä seikoista, joilla hakemusta perustellaan, oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, joihin maksu- tai korvausvelvollisuus perustuu tai, jos korvausvelvollisuutta ei ole vahvistettu, selvitys vahingon suuruudesta, sekä tarvittaessa selvitys maksu- tai korvausvelvollisen taloudellisesta asemasta.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun viranomaisen on toimitettava hakemus liitteineen sekä oma lausuntonsa sen johdosta valtiokonttorille.

Erityisestä syystä 1 momentissa tarkoitettu viranomainen voi tehdä esityksen vapautuksen tai helpotuksen myöntämisestä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.