Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

26.5.1978/383

Asetus liputuksesta Suomen lipulla

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Pääministerin esittelystä säädetään Suomen lipusta 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (380/78) 9 §:n nojalla:

1 §

Valtion viraston tai laitoksen käytössä olevalle rakennukselle sekä Ahvenanmaan maakunnan julkiselle rakennukselle tai sellaisen rakennuksen äärelle on virallisina liputuspäivinä nostettava sellainen Suomen lippu, jota viraston tai laitoksen, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, on käytettävä.

2 § (14.3.2019/288)

Virallisia liputuspäiviä ovat:

1) helmikuun 28. päivä, Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä;

2) toukokuun 1. päivä, vappu, suomalaisen työn päivä;

3) toukokuun toinen sunnuntai, äitienpäivä;

4) kesäkuun 4. päivä, puolustusvoimain lippujuhlan päivä;

5) kesäkuun 20. päivän ja 26. päivän välinen lauantai, juhannus, Suomen lipun päivä;

6) marraskuun toinen sunnuntai, isänpäivä;

7) joulukuun 6. päivä, itsenäisyyspäivä;

8) päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa;

9) päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.

3 §

Asianomainen ministeriö saa erityistapauksissa määrätä valtion virastojen ja laitosten liputuksesta koko maassa tai yksittäisillä paikkakunnilla muulloin kuin virallisina liputuspäivinä. (22.3.1996/187)

Ministeriöt sekä aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat tarvittaessa määrätä alaistensa virastojen ja laitosten liputtamisesta muulloin kuin virallisina liputuspäivinä. (17.12.2009/1119)

Valtion virasto tai laitos saa liputtaa erityisenä merkkipäivänä ja milloin sen sijaintipaikkakunnalla toimeenpannaan yleinen liputus. (22.3.1996/187)

Valtion aluksen liputtamisessa on noudatettava kansainvälistä tapaa. (22.3.1996/187)

4 §

Liputus alkaa kello 8 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21, jollei viraston tai laitoksen päällikkö paikallisten olosuhteiden tai muun syyn perusteella toisin määrää.

Suomen lipun päivän liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, liputus päättyy kello 20. (22.3.1996/187)

5 §

Milloin julkisessa liputuksessa Suomen lippua käytetään samanaikaisesti muun lipun, standaarin, viirin tai niihin verrattavan kanssa, Suomen lippu on asetettava arvokkaimpaan asemaan.

6 § (22.3.1996/187)

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1978.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) Suomen lipun virallisesta käyttämisestä ja julkisesta liputtamisesta muunlaisilla lipuilla 27 päivänä huhtikuuta 1934 annettu asetus (178/34) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) merenkulkulaitoksen lipusta ja viireistä 18 päivänä maaliskuuta 1919 annettu asetus;

3) Suomen valtiolipun käyttämisestä 12 päivänä marraskuuta 1920 annettu asetus (283/20); sekä

4) luotsi-, posti- ja tullilipuista 14 päivänä huhtikuuta 1939 annettu asetus (117/39).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.3.1996/187:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

17.12.2009/1119:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14.3.2019/288:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.