Seurattu SDK 766/2022 saakka.

13.6.1975/446

Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa 23 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (349/75) 7 §:n nojalla:

1 §

Velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain (349/75) mukaan Suomen tuomioistuimeen kutsutulle todistajalle tai asianosaiselle suoritetaan matkakustannusten korvausta, toimeentulokustannusten korvauksena päivärahaa ja majoittumiskorvausta sekä korvausta taloudellisesta menetyksestä sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Matkakustannusten korvaus määrätään suoritettavaksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen (8I3/ 72) 4 §:n 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Matkakustannusten korvaus voidaan määrätä suoritettavaksi 1 momentissa mainitun asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaisesti, milloin todistajan nimennyt asianosainen taikka tuomioistuimeen todistajaksi tai asianosaisena kuultavaksi kutsuttu itse sitä pyytää ja käytetty kulkutapa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Milloin tuomioistuin on katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että kuultavaksi kutsuttu käyttää matkaan henkilöautoa, suoritetaan korvauksena enintään 50 penniä kilometriltä.

3 § (30.4.1987/470)

Päiväraha maksetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetyllä tavalla. Päiväraha matkavuorokaudelta on valtion virkaehtosopimuksen mukaisen kokopäivärahan suuruinen, jos matka sen aikana kestää enintään 8 tuntia, ja kokopäiväraha 2,5-kertaisena, jos matka matkavuorokauden aikana kestää yli 8 tuntia.

4 § (24.9.1982/715)

Majoittumiskorvaus määrätään valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 7 §:ssä säädetyllä tavalla.

5 § (30.4.1987/470)

Taloudellisesta menetyksestä suoritetaan korvaus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 8 §:n mukaisesti.

6 §

Tuomioistuimeen kutsutulle todistajalle tai asianosaiselle suoritettavaksi määrätty korvaus maksetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 9 ja 10 §:ssä säädetyllä tavalla.

7 §

Velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n 2 momentissa mainittu ennakko suoritetaan shekillä, joka on asetettu maksettavaksi sen maan rahassa, missä kutsun tiedoksianto toimitetaan. Matkakustannusten ennakon sijasta voidaan antaa matkalippu.

Ennakon suorittamisesta on tehtävä merkintä tiedoksiantoasiakirjaan.

8 §

Oikeusministeriö vahvistaa kaavan tämän asetuksen soveltamisessa tarpeellisia lomakkeita varten sekä antaa tarvittaessa tarkempia asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.9.1982/715:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

30.4.1987/470:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.