Ajantasainen lainsäädäntö: 1974

20.12.1974/998
Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta
20.12.1974/970
Laki evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta
20.12.1974/969
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista
20.12.1974/968
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista
15.11.1974/839
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä
31.7.1974/646
Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa
19.7.1974/615
Laki tutkintavankeudesta
31.5.1974/422
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta
31.5.1974/412
Vahingonkorvauslaki
24.5.1974/379
Laki öljysuojarahastosta
24.5.1974/378
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta
30.4.1974/329
Laki eräiden valtion varoista suoritettavien perhe-eläkkeiden järjestelystä
29.3.1974/269
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista
29.3.1974/258
Luopumiseläkeasetus
18.1.1974/51
Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
10.1.1974/35
Valtioneuvoston päätös yleismääräyksiksi lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa.
4.1.1974/16
Luopumiseläkelaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.