Seurattu SDK 761/2022 saakka.

6.6.1969/365

Laki eräiden jäsenmaksujen perimisestä valtion virkamiesten palkasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion virkamiesten ammattiyhdistysten sekä työttömyyskassojen jäsenmaksut saadaan periä virkamiehen palkasta ammattiyhdistyksen ja työttömyyskassan lukuun asianomaisen palkanmaksuviranomaisen toimesta edellytyksellä, että virkamies on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen siten kuin laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista on säädetty.

Valtioneuvoston asiana on antaa lähemmät ohjeet 1 momentissa mainitun perinnän toimeenpanosta.

2 §

Virkamiehellä tarkoitetaan tässä laissa peruspalkkaisen ja sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltijaa, ylimääräistä toimenhaltijaa ja tilapäistä toimihenkilöä sekä muuta näihin verrattavaa päätoimisessa virkasuhteessa palvelevaa henkilöä.

Mitä tässä laissa säädetään virkamiehestä, sovelletaan myös puolustuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen värvättyyn henkilöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.