Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

17.12.1965/655

Asetus eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille 7 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain (248/65) 10 §:n nojalla:

1 §

Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään viranomaiselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Asiakirjan postitse asianomaiselle lähettämistä koskevassa pyynnössä on ilmoitettava 1 momentissa mainitut tiedot siitä henkilöstä, jolle asiakirja pyydetään lähetettäväksi.

2 §

Eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetussa laissa tarkoitetun tuomioistuimen tai muun viranomaisen on vastaanotettuaan postitse tai lähetin välityksellä toimitetun asiakirjan tehtävä siihen merkintä siitä, millä tavalla asiakirja on saapunut ja milloin asiakirja tai ilmoitus sen saapumisesta postitoimipaikkaan on annettu viranomaiselle. Lähetistä on myös merkittävä tarvittavat henkilötiedot.

3 §

Milloin asiakirjan postitse asianomaiselle lähettämistä kohtaa este, on viranomaisen, mikäli mahdollista, asianomaiselle ilmoitettava esteestä ja siitä, missä asiakirja on hänen saatavanaan.

4 § (14.2.1992/160)

4 § on kumottu A:lla 14.2.1992/160.

5 §

Asiakirja voidaan lähettää asianomaiselle tavallisena tai, asiakirjan laadun niin vaatiessa, kirjattuna postilähetyksenä. Postimaksu ja lähetysmaksu, asiakirjasta kannettava leimavero ja lunastus sekä korvaus tuomioistuimelle annetun asiakirjan puuttuvan jäljennöksen kirjoittamisesta asianosaisen kustannuksella voidaan periä postiennakolla.

Jollei postiennakkolähetystä lunasteta, saadaan ennakon määrä ulosottaa asianomaiselta tai siltä, joka on tilannut asiakirjan, noudattaen verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettuja säännöksiä.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.2.1992/160:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.