Seurattu SDK 766/2022 saakka.

5.3.1965/148

Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (29.12.2009/1681)

Suomen aluemerellä rauhanomaisessa kauttakulussa olevassa ulkomaisessa kauppa-aluksessa, joka on lähtenyt ulkomaisesta satamasta, Suomen viranomaiset eivät saa toimittaa tutkintaa tai käyttää pakkokeinoja sellaisen rikoksen johdosta, joka on tehty ennen aluksen saapumista Suomen aluemerelle, ellei alus poikkea Suomen sisäisille aluevesille taikka kysymyksessä ole Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004) tai merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) tarkoitettu, ulkomaiselta alukselta Suomen talousvyöhykkeellä tehty rikos.

2 §

Milloin Suomen aluemerellä rauhanomaisessa kauttakulussa olevassa ulkomaisessa kauppa-aluksessa tehdään kauttakulun aikana rikos, voi Suomen viranomainen, jollei alus poikkea tai ole poikennut Suomen sisäisille vesille, toimittaa aluksessa tutkinnan ja siinä käyttää rikoksen selvittämiseen tarvittavia pakkokeinoja vain, jos rikoksen seuraus on ulottunut Suomeen tahi jos rikos on ollut omiaan häiritsemään rauhaa maassa tai yleistä järjestystä aluemerellä taikka jos aluksen päällikkö tai sen kotivaltion virallinen edustaja on pyytänyt Suomen viranomaisen apua tahi jos toimenpiteet ovat tarpeen huumausaineitten luvattoman kaupan ehkäisemiseksi.

3 §

Ennen kuin Suomen aluemerellä rauhanomaisessa kauttakulussa olevassa ulkomaisessa kauppa-aluksessa ryhdytään tutkintaan tai muihin toimenpiteisiin aluksessa tehdyn rikoksen johdosta, niistä on, mikäli aluksen päällikkö sitä vaatii, annettava tieto aluksen kotivaltion paikalliselle viralliselle edustajalle. Kiireellisissa tapauksissa sanottu tieto voidaan antaa samanaikaisesti kuin toimenpiteisiin ryhdytään.

4 §

Harkittaessa, onko Suomen aluemerellä rauhanomaisessa kauttakulussa olevassa ulkomaisessa kauppa-aluksessa suoritettava siinä tehdyn rikoksen johdosta pidätys tai muu henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuva toimenpide ja millä tavalla tämä on tehtävä, on kiinnitettävä asianmukaista huomiota merenkulun etuihin.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1965.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.11.2004/1065:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

HE 53/2004, UaVM 11/2004, EV 126/2004

29.12.2009/1681:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 248/2009, LiVM 33/2009, EV 249/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.