Seurattu SDK 761/2022 saakka.

26.6.1964/387

Laki kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta laista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan.

Lakia ei kuitenkaan sovelleta:

1) rekisteröidyn aluksen tai ilma-aluksen eikä arvopaperien kauppaan;

2) elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen kauppaan; eikä

3) kauppaan, joka perustuu oikeusviranomaisen toimenpiteeseen tai aiheutuu ulosmittauksesta.

(27.5.1988/468)

Mitä tässä laissa sanotaan kaupasta, on vastaavasti sovellettava irtainten esineiden valmistamista tarkoittavaan sopimukseen, kun sen, joka on toimitusvelvollinen, tulee hankkia valmistamista varten raaka-aineet.

2 §

Tämä laki ei koske sopimuskumppanien oikeustoimikelpoisuutta, sopimuksen muotoa eikä muiden kuin sopimuspuolten osalta kaupan oikeusvaikutuksia.

3 §

Ostaja ja myyjä saavat nimenomaisin määräyksin sopia, että kauppaan on sovellettava määrätyn maan lakia. Tällainen välipuhe on voimassa myös milloin se muutoin selvästi käy ilmi sopimuksesta.

Kysymys siitä, ovatko sopimuspuolet muutoin pätevästi sopineet tietyn maan lain soveltamisesta, ratkaistaan tuon lain mukaan.

4 §

Elleivät sopimuskumppanit ole 3 §:ssä mainituin tavoin sopineet sovellettavasta laista, on kauppaan nähden voimassa sen maan laki, jossa myyjällä oli kotipaikkansa, kun hän otti vastaan tilauksen. Jos tilauksen on ottanut vastaan myyjän omistama liikelaitos, sovelletaan sen maan lakia, jossa liikelaitos sijaitsee.

Kuitenkin on sen maan lakia, missä ostajalla on kotipaikka tai missä hän omistaa liikelaitoksen, joka on tehnyt tilauksen, sovellettava, jos myyjä tai hänen edustajansa on siinä maassa ottanut vastaan tilauksen.

Mikäli kauppa tapahtuu pörssissä tai huutokupassa sovelletaan sen maan lakia, jossa pörssi sijaitsee tai huutokauppa toimitetaan.

5 §

Ellei toisin ole nimenomaan sovittu, on kaupan perusteella toimitetun tavaran tarkastuksessa noudatettavan muodon ja määrä ajan sekä sitä koskevien ilmoitusten ja niiden toimenpiteiden osalta, joihin on ryhdyttävä kieltäydyttäessä tavaraa vastaanottamasta, sovellettava sen maan lakia, jossa tarkastuksen tulee tapahtua.

6 §

Ulkomaisessa laissa olevaa määräystä, joka on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen, älköön täällä sovellettako.


Siitä, milloin tämä laki tulee voimaan, säädetään asetuksella.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.5.1988/468:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Lakia sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen.

HE 44/87, lvk.miet. 2/88, svk.miet. 28/88

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.