Seurattu SDK 834/2023 saakka.

1.4.1960/170

Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Eduskunta valitsee jokaisilla valtiopäivillä keskuudestaan Pohjoismaiden neuvostoon kahdeksantoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. (21.1.2000/34)

Valittujen toimikausi alkaa heti, kun heidät on valittu, ja jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitettu.

2 § (4.2.1970/89)

Eduskunnan valitsemat Pohjoismaiden neuvoston jäsenet, hallituksen määräämät edustajat ja Ahvenanmaan valtuuskunta muodostavat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan. (29.12.1983/34)

Ahvenanmaan valtuuskunnan muodostavat Ahvenanmaan maakuntapäivien keskuudestaan valitsemat kaksi jäsentä ja Ahvenanmaan maakunnanhallituksen määräämät edustajat. (29.12.1983/34)

Hallituksen ja maakunnanhallituksen edustajilla ei ole valtuuskunnassa äänioikeutta.(29.12.1983/34)

Valtuuskunnan valitut jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siinä järjestyksessä kuin eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalista on säädetty. (29.12.1983/34)

3 § (20.12.1991/1648)

Valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan asioiden valmistelua ja hallinnollisten asioiden hoitamista varten työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä riittävä määrä muita valtuuskunnan jäseniä.

2 momentti on kumottu L:lla 25.10.1996/744.

4 § (25.10.1996/744)

Valtuuskunnan sihteeristötehtävät hoidetaan eduskunnan kansliassa. Valtuuskunnan henkilöstön määrää eduskunnan kansliatoimikunta, valtuuskunnan sihteerit kuitenkin valtuuskuntaa kuultuaan.

Lain voimaan tullessa Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian henkilöstö siirtyy eduskunnan kanslian henkilöstöksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4 a–4 b §

4 a–4 b § on kumottu L:lla 31.12.1987/1257.

5 §

Valtuuskunta antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 1960, ja sillä kumotaan edustajien valitsemisesta Pohjoismaiden neuvostoon 14 päivänä joulukuuta 1955 annettu laki (503/55).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.2.1970/89:
29.12.1983/34 v. 1984:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 34/1984 tuli A:n 35/1984 mukaisesti voimaan 28.1.1984.)

HE 189/83, UaVM 11/83, SuVM 126/83

14.12.1986/921:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 921/1986 tuli A:n 922/1986 mukaisesti voimaan 1.1.1987.)

HE 131/86, UaVM 18/86, SuVM 116/86

31.12.1987/1257:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 134/87, PeVM 10/87, SuVM 161/87

20.12.1991/1648:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

HE 181/91, UaVM 6/91

25.10.1996/744:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 97/96, HaVM 12/96, EV 115/96

21.1.2000/34:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

HE 98/1999, PeVM 10/1999, EV 143/1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.