Seurattu SDK 476/2022 saakka.

17.6.1955/332

Laki luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sellaisilla alueilla Lapin läänissä, joilla metsämarjojen tai muiden niinin verrattavien luonnonvaraisten tuotteiden keräilyllä valtion maalta on paikallisen väestön toimeentulon kannalta huomattava taloudellinen merkitys, voi maatalousministeriö, kun sanotun väestön etu sitä vaatii, päätöksellään kieltää muilta mainitun keräilyn.

2 §

Joka rikkoo 1 §:n nojalla annettua kieltoa, rangaistakoon sakolla, ja tuomittakoon luvattomasti kerätyt tuotteet, niiden kuljettamiseen käytetyt astiat tai muut päällykset sekä keräilyvälineet taikka niiden arvo valtiolle menetetyksi.

3 §

Tämän lain täytäntöönpanoa valvovalla viranomaisella on valta ottaa 2 §:ssä tarkoitettu omaisuus talteen, kunnes sen menettämistä koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos omaisuus on helposti pilaantuvaa, saa mainittu viranomainen sen heti myydä.

Jos viranomaisen talteen 1 momentin nojalla otetun omaisuuden omistaja on tuntematon tai häntä ei ole muusta syystä saatu haastetuksi, kutsukoon oikeus tai maalla tuomari syyttäjän pyynnöstä hänet saapumaan määräpäivänä oikeuteen haasteella, joka on kiinnitettävä oikeuden ovelle vähintään kuukautta ennen määräpäivää.

Jollei omistaja haastettuna saavu vastaamaan eikä näytä laillista estettä, ratkaistakoon kysymys omaisuuden menettämisestä hänen poissaolostaan huolimatta.

4 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.