Seurattu SDK 761/2022 saakka.

24.3.1949/257

Laki eräiden ilma-alusten vapautuksesta takavarikosta ja hukkaamiskiellosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ilma-aluksella tarkoitetaan tässä laissa kaikenlaatuisia ilma-aluksia niihin kuuluvine tarpeistoineen ja varusteineen.

2 §

Takavarikkoon älköön pantako:

1) ilma-alusta, jonka Suomen valtio omistaa tai joka on sen yksinomaisessa käytössä tahi jota vieras valtio käyttää yksinomaan valtion tarkoituksiin, mihin luetaan kuuluvaksi postin kuljetus, mutta ei liiketoimintaa;

2) ilma-alusta, jota käytetään säännöllisessä yleisessä liikenteessä, ei myöskään tarpeellisia varalla olevia ilma-aluksia; eikä

3) ilma-alusta, joka muutoin on tarkoitettu henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen korvausta vastaan, kun ilma-alus on lähtövalmiina sellaiseen kuljetukseen, jollei takavarikko tarkoita velkaa, joka on tehty matkan suorittamiseksi tai sen aikana syntynyt.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske sellaisen omistajan hakemaa takavarikkoa, jolta ilma-alus on oikeudenvastaisesti riistetty.

3 §

Ilma-aluksen takavarikko, vaikkakaan sitä ei ole myönnetty saamisen vakuudeksi, lakatkoon, jos pantti tai takaus pannaan.

Saamisen vakuudeksi myönnetystä takavarikosta vapauttamiseksi pantu vakuus katsottakoon riittäväksi, jos se peittää saamismäärän ynnä kustannukset ja tarkoittaa yksinomaan niiden maksamista, tai ilma-aluksen arvon ollessa niitä pienempi, jos vakuus tämän peittää.

4 §

Patenttivaatimuksen perusteella älköön takavarikkoon pantako ulkomaista ilma-alusta, jota käytetään kansainvälisessä ilmailussa, eikä sen varaosia tai varalla olevia varusteita, älköön myöskään kannetta sillä perusteella ajettako sen omistajaa tai käyttäjää vastaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa älköön vaadittako vakuutta takavarikosta vapauttamiseksi.

5 §

Mitä 2, 3 ja 4 §:ssä säädetään, sovellettakoon vastaavasti hukkaamiskieltoon.

6 §

Ulkomaiseen ilma-alukseen sovelletaan tätä lakia vain sikäli, kuin siitä vieraan valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti erikseen määrätään.


Siitä milloin tämä laki tulee voimaan, säädetään asetuksella.

L tuli voimaan A:n 312/49 mukaisesti 1.5.1949.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.